7. Thơ Liên Hoàn và Văn Thơ theo Chủ Đề

Thơ Liên Hoàn và văn thơ theo Chủ Đề

của Hội Viên VBHNVĐBHK

Kính mời quý hội viên và độc giả nhấn vào những giòng chữ có màu đỏ dưới đây để thưởng thức thơ Liên Vận và các tác phẩm theo chủ đề của hội viên VBHNVĐBHK

Xuân Đi Hạ Đến

Quê Hương Và Nỗi Nhớ

Văn Thơ “Dang Dở”

Thơ Vui Liên Vận ” Phở” và “Cơm”

Coronavirus “Ngâm Oán” Liên Khúc

Thơ Liên Hoàn Vũ Hán Virus

May 16, 2020