Họa Thơ Đêm Khuya của Hàn Mặc Tử

Đêm KHUYA 

(Thuận độc)

Hoa cười nguyệt rọi cửa lồng gương
Lạ cảnh buồn thêm nợ vấn vương
Tha thướt liễu in hồ gợn sóng 
Hững hờ mai thoảng gió đưa hương
Xa người nhớ cảnh tình lai láng 
Vắng bạn ngâm thơ rượu bẽ bàng
Qua lại yến ngàn dâu ủ lá
Hòa đàn sẵn có dế bên 
tường


(Nghịch độc)


Tường bên dế có sẵn đàn hòa
Lá ủ dâu ngàn yến lại qua
Bàng bẽ rượu thơ ngâm bạn vắng
Láng lai tình cảnh nhớ người xa
Hương đưa gió thoảng mai hờ hững
Sóng gợn hồ in liễu thướt tha
vương vấn nợ thêm buồn cảng lạ
Gương lồng cửa rọi nguyệt cười hoa

HÀN MẶC TỬ

Họa 

 Đêm Vắng 

( Thuận độc ) 

Hoa đùa trúc chiếu phản tràn gương 

Gợi cảnh đêm về khổ não vương 

Tha thiết cúc đài khoe động gió 

Thắm nồng mai nụ ẩn lùa hương 

Xa tình vẫy bút khơi sầu nguyệt 

Vắng mộng cài thơ dậy lạnh vườn

Qua giấc đắng men tìm rượu uống 

Hoà dâng khúc oán vẳng rêu tường 

 

( Nghịch Độc )

Tường rêu vẳng oán khúc dâng hoà

 Uống rượu tìm men đắng giấc qua

 Vườn lạnh dậy thơ cài mộng vắng 

Nguyệt sầu khơi bút vẫy tình xa

Hương lùa ẩn nụ mai nồng thắm

 Gió động khoe đài cúc thiết tha

 Vương não khổ về đêm cảnh gợi 

Gương tràn phản chiếu trúc đùa hoa  

                 Minh Thuý              

            Tháng 27/2020

 

HỌA:

XUÂN HỨNG

(Thuận Độc) 

Hoa vườn rộ sắc bóng soi gương

Cởi bỏ xong đời mộng bá vương

Tha thứ xả buông qua khổ cực 

Chuốt trau gìn giữ vọng quê hương

Xa xa vói ngắm mây cùng biển

Biếc biếc xanh che trúc với bàng

Qua lại tháng ngày bao chuyển đổi

Hòa chan cốc rượu, uống ven tường

(Nghịch Độc)

Tường ven uống rượu cốc chan hòa

Đổi chuyển bao ngày tháng lại qua

Bàng với trúc che xanh biếc biếc

Biển cùng mây ngắm vói xa xa

Hương quê vọng, giữ gìn trau chuốt

Cực khổ qua, buông xả thứ tha

Vương bá mộng đời xong cởi bỏ

Gương soi bóng sắc rộ vườn hoa

Thúy Messegee

June 2, 2020