Tác phẩm sắp xuất bản & ra mắt

  1. Tạp Bút của Lê Thị Nhị 

  2. Truyện dài: Sống Ở Mỹ- Cung Thị Lan

  3.  Suối Thơ- Minh Thuý gồm gần 600 bài thơ trong năm 2019 ( đa số là thơ Đường ) 

  4. Tranh Thơ Hòa Điệu 2 của Minh Thuý  gồm hơn 250 tranh thơ, in màu

  5. The Bloody Experience Hell Re education Camp- Mạc Hồng Quang

Tháng 7,2020

6. Những Mẫu Chuyện Đời- Trần Thị Diệu Tâm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Dự dịnh sẽ cho ra mắt trong năm 2020 nhưng vì nạn Đại Dịch COVID-19 nên sẽ phát hành khi nạn Đại Dịch hoàn toàn chấm dứt và mọi sinh hoạt trở lại bình thường

 
May 10, 2020