Tháng Ba

TƯỞNG NIỆM HAI BÀ TRƯNG

Bốn mươi năm thủa đầu Công Nguyên

Tô Định nhà Đông Hán tập quyền

Áp bức Giao Châu, trăm họ Việt 

Hai bà Trưng Trắc, Nhị vùng lên

Sáu lăm thành Lĩnh Ngoại trong tay

Trưng Trắc xưng vương tự thủa này

Đế phủ Mê Linh vang khắp cõi

Hán triều đưa thái thú qua thay

Quân đông Mã Viện đánh Cẩm Khê

Binh mã Trưng Vương chẳng não nề

Cố thủ nhưng rồi đành chiến tử 

Lưu danh thiên cổ , sử Việt ghi 

Ngã ba sông Đáy với Hồng Hà

Cổ mộ đền thờ liệt nữ xa

Mùng sáu tháng hai trên nguyệt lịch 

Là ngày kỵ giỗ của Hai Bà …

    Hawthorne  8 – 3 – 2021

           CAO MỴ NHÂN 

 

 
KÍNH DÂNG HAI VỊ NỮ ANH HÙNG

TRƯNG NỮ VƯƠNG, TRƯNG NỮ VƯƠNG
Muôn thưở nêu cao chí quật cường
Dân VIỆT cùng nhau noi chí hướng
Đồng tâm thề chết giữ quê hương


Hồng Thuỷ

BIỆT CHÂU PHONG.  

Theo anh về bái biệt Châu Phong
Đất Tổ lênh đênh giữa sóng Hồng
Nước lớn bâng khuâng sương với khói
Đò đầy ngần ngại gió và sông
Hai ngàn năm trước mơ hồ nhớ
Mười mấy ngày nay thấp thoáng mong
Cánh hạc vàng xưa trên Lãng Bạc 
Còn nghe dòng Hát chảy phiêu bồng …

Tặng Hồng Thuỷ, em gái “Trưng Vương”
                                  CAO MỴ NHÂN

Nhị Nữ Vương

Khởi nghĩa dấy quân tựa nộ phong
Uy danh nức tiếng khắp trời hồng
Cưu mang nợ nước mài gươm báu
Nặng mối thù nhà dẹp trống bồng (*)
Truy diệt xâm lăng giành tổ quốc
Quét càn quân địch giữ non sông
Hai ngàn năm trước còn vang tiếng
Vạn đại đời sau vẫn tưởng mong
                                     THUÝ MESSEGEE
* Trống bồng: Nhạc cụ dùng trong những buổi 
nhạc lễ, thường do Phụ nữ trình bầy

KỶ NIỆM HAI BÀ TRƯNG
(Điệp từ)


Việt Sử khuôn vàng Việt Sử chương 
Nhị Trưng danh rạng Nhị Trưng Vương
Tàu phù Tô Định Tàu phù xếp
Soái hiệu Lạc Hồng soái hiệu dương
Lãng Bạc trận tàn Lãng Bạc nhớ
Hát Giang hồn lịm Hát Giang thương 
Nhân ngày kỷ niệm nhân ngày kỵ
Phụng kính Hai Bà phụng kính hương


Phương Hoa – MAR 16th 2021

BÀI HỌA
TRƯNG TRẮC TRƯNG NHỊ 

Sử truyền nơi đất tổ Châu Phong 
Nức tiếng lừng danh hai bóng hồng
Phát hịch vùng lên dành tự chủ 
Phất cờ khởi nghĩa cứu non sông 
Xưng vương toại chí ngàn năm đợi 
Dựng nước mãn lòng vạn tháng mong
Lãng Bạc anh hùng sau thế kiệt
Hát Giang tuẫn tiết thỏa tang bồng

Nhất Hùng

TRƯNG NỮ VƯƠNG
Sơn hà nghiêng ngửa dậy cuồng phong
Tổ quốc nguy nan giống Lạc Hồng
Quật khởi Trưng Vương giành đất nước  
Kiên cường Lạc Tướng giữ non sông 
Thanh bình no ấm người trông ngóng
Thạnh trị yên lành kẻ đợi mong
Dòng Hát trầm mình gương liệt nữ  
Hậu sinh ngưỡng phục chí tang bồng


                          Thanh Song Kim Phú
                              CA  Mar/15/2021

NGỌC ĐẮM HÁT GIANG 
(Kính họa bài Biệt Châu Phong của chị Cao Mỵ Nhân)

Trưng Vương dù khuất vẫn oai phong
Nhị Nữ danh lưu rạng giống Hồng
Tô Định đối đầu gìn tổ quốc
Giặc Tàu đánh đuổi giữ non sông
Thù nhà trả được tròn câu thệ 
Nợ nước đã đền vẹn nỗi mong
Dầu chốn Hát Giang nơi ngọc đắm
Quần thoa đà thỏa chí tang bồng


Phương Hoa – MAR 15th 2021


                 HAI BÀ TRƯNG
Nữ hào kiệt Việt từ ngàn năm trước
Chưa có ai sánh được với hai Bà
Chị là Trưng Trắc, em là Trưng Nhị
Con viên Lạc Tướng ở Huyện Mê Linh
Khởi nghĩa đánh Tướng Tàu, Tô Định

Cứu quê hương, trả thù chồng, Thi Sách.
Từ đó, hai Bà oai danh hiển hách
Trung Trắc lên ngôi Vương được ba Năm.

Tướng Tàu Mã Diện đem mấy vạn quân
Đánh bại hai Bà trả thù (cho) Tô Định.

Sống tại Mê Linh, chết tại Mê Linh

Mượn dòng sông Hát hai Bà tuẩn tiết.
Dân Việt thương tiếc hai Bà (tận) ngàn sau.
Tháng Hai hàng năm, vào ngày mồng Sáu
Cúng giỗ hài Bà, tưởng nhớ công lao.

Ngày giỗ hai Bà là ngày Quốc sử

Mà cũng là”Ngày Phụ Nữ Việt Nam”.

Hoa Đô, Ngày 06-02-2021.
Lão Mã Sơn


VỌNG TƯỞNG TRƯNG NỮ VƯƠNG

Tiếng trống Mê Linh thay chiếu hịch
Núi rừng cô tịch chợt hồi sinh
Nữ Vương TRƯNG TRẮC cùng TRƯNG NHỊ
Cưỡi voi xung trận khiển hùng binh


Giang sơn giành lại từ tay giặc
Thiên hạ ba năm hưởng thái bình
Lũ gịăc hung tàn từ phương Bắc
Lại sang thôn tính nước non mình


Nợ nước thù nhà thân liễu yếu
Hai Bà quyết chiến dẫu hy sinh
Thế cô lực kiệt đành thua trận
Gieo mình Sông Hát…rạng uy danh


Lịch sử oai hùng nòi giống VIỆT
Ngàn sau vọng tưởng đấng hùng anh


                             Thanh Song Kim Phú

Hát Môn Khởi Nghĩa
 
Đất Mê Linh nhân lành trái ngọt
Sinh nữ lưu yêu nước thương nhà
Đưa vai gánh vác sơn hà
Dẹp tan đô hộ gian tà Bắc Phương
 
Vang tiếng trống dập dồn vó ngựa
Nơi Hát Môn khởi nghĩa anh hào
Rạng ngời vai khoác chiến bào
Uy nghi khí thế dâng trào nước Nam
 
Giữa trời đất lời vàng nguyện ước *
Rửa mối hờn nhục quốc vong nô
Họ Hùng dựng lại nghiệp xưa
Thù chồng oan ức trước giờ xuất binh
 
Với sức mạnh lòng dân nổi dậy
Hai bà Trưng voi cưỡi xông pha
Sáu lăm thành đã đi qua
Tàn quân Đông Hán chạy xa kinh hoàng
 
Nền độc lập hoàn toàn tự chủ
Sau gần hai thế kỷ gông xiềng
Vẻ vang chiến thắng đầu tiên
Nữ anh hùng kiệt lưu truyền ngàn sau
 
Dương Việt-Chỉnh   3-15-2021

 
* Lời thề cuả Bà Trưng Trắc  trước khi xuất trận:
 Một xin rửa sạch nước thù
 Hai xin đem lại nghiệp xưa họ Hùng
 Ba kẻo oan ức lòng chồng
   Bốn xin vẻn vẹn sở công lênh này

Tưởng Nhớ Trưng Vương


Trưng Vương hai vị nữ anh hùng
Phất cờ khởi nghĩa chống giặc Trung
Thù nhà, nợ nước quyết tâm trả
Oai phong  voi, ngựa  tiến  trùng trùng
 
Đuổi quân Đông Hán lên Vương nữ
Mê Linh dựng lại nghiệp vua Hùng
Ba năm Âu Lạc trời một cõi  
Rèn chí quyết tâm giữ đến cùng
 
Chỉ tiếc sức người trong giới  hạn
Quần thoa không đấu lại gian hùng
Bất phục bạo tàn trầm sông Hát
Nghìn đời  rạng sử tấm lòng trung
 
Cung Thị Lan 

Tưởng Niệm Hai Bà Trưng


Hai Bà nữ kiệt cõi trời đông
Làm rạng danh nòi giống Lạc Hồng
Nợ nước vùng lên bài bị trị
Thù nhà nổi dậy phá xiềng gông
Trung trinh dũng cảm dầu thân bại
Tiết liệt anh hùng dẫu mạng vong
Quốc tổ dày công gìn xã tắc
Chúng ta phải gắng giữ non sôngChúng ta phải gắng giữ non sông
Đừng bán rẻ xương máu tổ tông
Luôn cảnh giác nguy cơ lệ thuộc
Phải đề phòng thảm họa nô vong
Lấy đoàn kết, phá quân thù lớn
Dựa quyết tâm, đương lũ giặc đông
Hào khí hai Bà luôn tạc dạ
Sống cho xứng cháu Lạc con RồngSống cho xứng cháu Lạc con Rồng
Chớ nhẹ dạ tin tưởng viển vông
Lời “tốt”, Hán che tâm xảo trá *
Chữ “vàng”, Tàu dấu dạ cuồng ngông *
Cộng nay nhượng biển hòng gầy điểm
Đảng lại hiến rừng cốt lập công
Nối chí hai Bà mau nổi dậy
Đập tan lũ phản bội cha ông


Đập tan lũ phản bội cha ông
Làm ố danh con cháu Lạc Long
Bán nước cầu vinh loài “sáu mặt” **
Buôn dân trục lợi thứ “hai lòng”
Lom khom thờ giặc rồi tàn mạng
Khúm núm lạy thù tất bại vong
Nhi nữ ngày xưa còm đảm lược
Nay nam tử há kém quần hồng


Nhất Hùng
* Khẩu hiệu Bốn Tốt và 16 Chữ Vàng
**Con xúc sắc (xí ngầu) có sáu mặt

HAI BÀ TRƯNG

Lẫm liệt hai bà Trưng Trắc , Nhị 
Mê Linh đất bản vị vua Hùng 
Bên chàng Thi Sách hiệp cùng 
Chống giặc Đông Hán quyết vùng dẹp tan Tô Định giết chồng, càng quyết liệt 
Thêm đầy máu nữ kiệt cuồng phong 
Hát Môn khởi nghĩa quyết mong 
Lũng Khê chiếm đóng giặc cong đuôi nhường 


Tiếng trống ba hồi dương khí thế 
Không tang phục giữ thể bên ngoài 
Thù nhà nợ nước vững oai
Tràn quân Lãng Bạc trong ngoài tiến lên 


Mã Viện lùa quân thêm lực lượng 
Hăng say chống trả cưỡng hung thần 
Xem thường sinh tử liều thân 
Trầm mình sông Hát hiến dâng lời thề 


Đại Việt toàn thư kê Sử Ký 
Trưng Vương sáng tỏ ví hàng đầu 
Tấm gương truyền thống chống Tàu 
Tinh thần yêu nước nối nhau giữ bờ 
             Minh Thuý Thành Nội 
                 Tháng 3/16/2021

Kính Hoạ nguyên vận
Bài: Tiếng Trống Mê Linh
Của thi nhân Duy Anh

BAO GIỜ ?

Cởi voi hệch tội bọn nghênh ngang
Khăn trắng cờ vàng đuốc ánh quang
Thái thú tàu phù thủ-cấp-dựng 
Hán quân xâm lược chạy-thua-hàng
Vang danh nữ tướng, địch kinh hãi
Rạng tiếng Trưng vương, giặc nhục mang
Nhìn lại quê nhà còn ngái ngủ
Bao giờ dời đổi? Sử sang trang !
Kiều Mộng Hà
March17-2021


Nằm Mơ nghe Hai Bà Trưng Mắng

 

Trưng Nữ Vương trong mộng tối qua

Mắng con cháu bán đứng sơn hà

Ươn hèn để giặc giành biên giới

Khiếp nhược cho thù cướp đảo xa

Không lật độc tài rồi tán quốc

Chẳng bài toàn trị tất vong gia

Phải trừ Cộng, chống quân Bành trướng

Nối gót tiền nhân cứu nước nhà

 

Nối gót tiền nhân cứu nước nhà

Bảo toàn cương thổ nước Nam ta

Giọt sông giọt máu mang hồn tổ

Tấc núi tấc xương ẩn bóng cha

Sao để Hán gian tranh Bản Giốc

Lại cho Tàu khựa đoạt Hoàng Sa

Bưng tai bịt mắt ngơ cho giặc

Đắc tội thiên thu khó xóa nhòa

 

Đắc tội thiên thu khó xóa nhòa

Giang sơn coi rẻ cốt phì gia

Hiến rừng bọn giặc, rao đồng lợi

Nhượng biển quân thù, bảo hiếu hòa

Bia miệng còn nguyền loài bán nước

Sử xanh mãi rủa lũ buôn nhà

Không “tư nguy” có ngày vong quốc *

Bắc thuộc lần hai sẽ chẳng xa

 

Bắc thuộc lần hai sẽ chẳng xa

Đừng say chiến thắng cứ ba hoa

Đánh Tây hô hoán phò dân tộc

Đuổi Mỹ cao rao cứu nước nhà

Lại dại thờ Nga, quân hiểm ác

Còn ngu lạy Hán, lũ gian tà

Mối nguy nô lệ như gươm bén

Lủng lẳng trên đầu con cháu ta

Nhất Hùng

*Mượn tiêu đề của Nữ Sĩ Trương Anh Thụy

*Cư An Tư Nguy

Hậu Duệ Hai Bà Trưng

 

Trời đang giá lạnh bên ngoài, cây cỏ tàn khô, sau mùa lễ là thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức. Co ro bên máy heat, nhâm nhi tách cà phê, không khí yên tĩnh im ắng, tôi trầm ngâm nghĩ đến người bạn cũ vừa gặp lại hôm qua sau hơn 45 năm xa xách, bạn từ Việt Nam đi du lịch qua Mỹ thăm anh em.

Bạn tên Dạ Nhiên học chung với tôi thời trung học, tình cờ chúng tôi gặp nhau trong chợ Lion tại thành phố San jose và nhận ra nhau

Thật mừng rỡ, chúng tôi hẹn nhau vào quán nước gần đó sau khi đã mua xong hàng

Quá nhiều điều để hỏi thăm nhau, hàn huyên đủ chuyện. Nhìn thấy bạn là gợi nhớ rõ nhất về ngày lễ Hai Bà Trưng năm 1970, khi các trường trung học ở thành phố Huế tổ chức buổi diền hành xe hoa những vị anh hùng được lưu danh hậu thế, trường Nữ trung học Thành Nội được chọn biểu dương hình ảnh hai bà Trưng khởi nghĩa 

Tôi còn nhớ lúc đó Dạ Nhiên được chọn làm Bà Trưng Trắc, sau hội đồng giáo sư họp đưa nhận xét và đã chọn chị Ngân Hương (lớp đàn chị) làm bà Trưng Trắc, còn bạn tôi làm bà Trưng Nhị, lý do Dạ Nhiên có nét mặt đẹp thuỳ mị, còn chị Ngân Hương tuy không dẹp bằng nhưng có đôi mắt cương nghị cứng rắn đầy uy quyền

Trường tôi lăng xăng chuẩn bị thời gian dài với 2 kiệu hoa cho 2 nữ tướng trong y phục oai nghi cùng 2 thanh kiếm sáng ngời, kèm theo 100 tên lính (trong đó có tôi) mặc bộ đồng phục đen, đội nón đi sau 2 xe.

Ngày diễn hành cùng mọi trường, các Cô Thầy nét mặt rạng rỡ loay hoay theo đám học trò. Hai bên đường từ Thành Nội ra ngoài phố Trần Hưng Đạo dân chúng đứng xem vỗ tay cổ võ, tuy vai trò tên lính nhưng lúc đó tinh thần tôi phấn khởi lạ thường như đoàn hùng binh sắp ra chiến trận đánh đuổi bọn xâm lược nước mình

Về nhà hình ảnh 2 bà Trưng cứ mãi in đậm trong đầu óc tôi. Tôi đâm ra mê tuồng cải lương “Tiếng Trống Mê Linh” mặc dầu trước đó chẳng mê bộ môn này .Tôi ngồi xem theo Mẹ mình đến nghiền ngẫm hình ảnh cô Thanh Nga (vai Trưng Trắc) nghe tin Thi Sách bị Tô Định bắt giết, nhưng ánh mắt bà vẫn sáng ngời cương quyết ra lệnh nổi 3 hồi trống sẵn sàng chiến đấu, lúc đó tim tôi đập mạnh, hơi thở gấp rút nhanh hơn nhưng đồng thời nước mắt cũng ràn rụa theo cách diễn xuất của người nghệ sĩ 

Đọc tài liệu và tìm hiểu thêm lại càng khâm phục hơn khi quân dân góp ý hãy cử tang Thi Sách và mặc tang phục, bà đã dõng dạc nói

“_ Ta sẽ mặc giáp phục đẹp đẽ uy nghi để dân trông thấy thì phấn khởi, giặc trông thấy thì kinh hoàng …” (Đại Việt Sử Ký)

Đó là cuộc mở đầu giành độc lập cho dân tộc Việt Nam sau 3 năm  chiến thắng lấy được 65 huyện thành cùng với sự hổ trợ nhiều nữ tướng quân Bát Nàn, Thánh Thiên, Hồ Đề ..v…v…cho đến lúc thất trận trầm mình xuống sông Hát tuẫn tiết quyết không lọt vào tay tên giặc Mã Viện

Hôm nay sống ở đất khách quê người, tôi vẫn luôn theo dõi tin tức bên quê nhà với hình ảnh những người phụ nữ mang giòng máu 2 bà trên youtube

Cô Trần thị Nga vì gặp sự lừa đảo, bóc lột của người môi giới và người chủ tại Đài Loan, nên cô đã mạnh dạn đấu tranh khi trở về nước. Sống trong hoàn cảnh nghèo khó, chứng kiến người dân bị cướp ruộng đất với những cảnh chèn ép bất công, không có luật pháp để bảo vệ người dân những ai có lòng yêu nước chống bọn Tàu đều bị bắt bớ, sự phẫn nộ khiến cô không thể khuất phục, cô tham gia vào các hoạt động biểu tình chống ngoại xâm lấn biển đảo, cô dấn thân vào sự đấu tranh

Đầu Xuân 2017 tôi thật sự bồi hồi khi nghe cô bị bắt, cô phải rời xa 2 đứa con nhỏ khi mùa xuân đang về, khi mọi người nô nức chuẩn bị đón Xuân, đêm ngày trí óc tôi nghĩ về cô và không đè nén, nỗi xúc động đã tràn vào thơ

 

Xuân Này Mẹ Ở đâu

Xuân đã về rồi Mẹ ở đâu

Trẻ thơ gào khóc giữa đêm thâu

Muốn vòng tay ấm Mẹ ru ngủ

Mẫu tử thiêng liêng phút nhiệm mầu

 

Con biết hai vai Mẹ gánh gồng

Tình nhà cùng nặng với non sông

Dân oan hiếu kiện vì mất đất

Kiếp nạn oan khiên quyết một lòng

 

Con hiểu vì đâu nỗi hận sân

Mình đang sống giữa bọn vô nhân

Quê hương như địa ngục đau xót

Đất nước ngửa nghiêng giặc lấn xâm

 

Mẹ muốn nói lời xin lỗi con

Xuân này thân Mẹ chịu tù đòn

Chiếc còng xiết chặt loài hung bạo

Chia rẻ Mẹ con cảnh héo hon

 

Dòng máu anh thư chảy buốt tim

Tự do dân chủ quyết đi tìm

Xem thường lũ ác đang bán nước

Chà đạp nhân quyền bắt Mẹ đi

        Minh Thúy

          1/ 2017

Thời gian sau tôi lại bị ám ảnh theo trường hợp của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, nhìn youtube với hình ảnh cô tiều tuỵ nhưng nét mặt vẫn tỏ vẻ cứng rắn đầy nhiệt huyết, tôi không khỏi rơi lệ khi nhìn những tấm bảng cô cầm trên tay trong những buổi xuống đường biểu tình

“Chúng ta mỗi người là một chiến sĩ thông tin” hoặc

“Cá cần nước sạch, nước cần minh bạch“

Và rồi cô vào tù với bản án 10 năm trong lứa tuổi 38 khi mùa đông lạnh lẽo đang đến, để lại 2 con thơ cho bà mẹ Nguyễn Thị Tuyết Lan trông nom.

Đêm đêm tôi lại thao thức tuôn những xúc cảm của mình vào thơ

 

Anh Thư Mẹ Nấm

Thiếu phụ can trường việc đấu tranh

Quyền thi chính nghĩa được công thành

Gan lì ép xác trong tù ngục

Mặt tỉnh liều thân trước tội vành

Quyết dạ dù tàn hương sắc thắm

Kiên lòng dẫu mất nét xuân xanh

Như Quỳnh mẹ Nấm gương thanh nữ

Dũng cảm oai hùng giặc nép nhanh

          Minh Thúy

            7/2018

 

Trong một lần được xem phim “Mẹ vắng nhà” chiếu tại San jose, mọi người bàng hoàng xúc động , sau đó người tổ chức đã mở máy liên lạc trực tiếp với bà Tuyết Lan để mọi người cùng chia sẻ, tôi cũng được hỏi ý kiến đôi lời lúc đó

_ Chào chị! Em tên là …nằm trong danh sách người thầy của chị đã chuyển tiền về  giúp các cháu. Hiện tại em có email, số phone cũng như địa chỉ nhà chị, chị có cho phép em đưa lên các diễn đàn không ?

Câu nói vẫn làm tôi nhớ hoài của người đàn bà nhân hậu bao la tình thương đến hoàn cảnh tù tội chung như con gái Như Quỳnh

“Chị cám ơn em, quý ân nhân giúp đỡ như vậy cũng đủ rồi, bây giờ nên chuyển đến cho những người tù lương tâm khác đáng thương lắm em ơi, còn rất đông đó”

Tôi và mọi người trong hội trường, ai cũng đều cảm phục

Cũng nói thêm mọi việc tôi làm cũng nhờ duyên từ sư phụ đem đến . Ông là chiến sĩ Quân lực Việt Nam Cọng Hoà bị tù “cải tạo” hơn 13 năm, tình thần yêu nước của ông sôi sục khi nghe tin Trung Quốc chiếm đảo, lộng hành xuất hiện quậy phá trên xứ sở Việt Nam, nhưng lực bất tòng tâm vì sức khoẻ đã hao mòn, mắt mờ lưng còm, đầu sương điểm trắng theo thời gian, chỉ còn nỗi niềm ấm ức trên ngòi bút, dùng bút chiến gởi bài đi khắp nơi thúc dục lòng yêu nước của tuổi trẻ, phần còn lại sư phụ bắt được nguồn tin chính xác từ những tù nhân nào như Nguyễn Viết Dũng (ông Nguyễn Quốc Đống, Chủ Tịch Cộng Đồng Ngưòi Việt Tị Nạn tiểu bang MN nhờ người quen nên liên lạc được ông Nguyễn Viết Hùng là cha của Nguyễn Viết Dũng đang bị giam cầm. Cũng nói thêm về Dũng là người luôn mặc bộ quân phục của VNCH, trên tay xâm 2 chữ “Sát Cộng” đã vào tù 2 lần)

Thầy trò tôi nhiệt tình đóng góp để người Cha có thể thăm nuôi, tuy số tiền chỉ nhỏ nhoi như hạt cát trong sa mạc, nhưng điều đó làm thầy trò tôi nhẹ lòng vì đã thực hiện, đã biết chia sẻ chút tình với những kẻ yêu nước gặp hoạn nạn.

Mỗi lúc lòng tôi mỗi nóng như lửa đốt theo dõi tin tức nơi quê nhà, biết bao nhiêu nữ nhi đã bỏ thời xuân xanh, đã hy sinh hiến mình với công cuộc đấu tranh cho dân chủ, tự do dưới chế độ độc tài đảng trị.

Bà Hoàng Mỹ Uyên đèo con tham gia tuần hành thảm hoạ môi trường cá bị đánh chảy máu mặt . . Cháu Saphire 10 tuổi đã nói khi được hỏi

_ “Con không sợ, hôm nay con muốn theo Mẹ đi biểu tình, con muốn biển sạch, con muốn môi trường trong lành, con muốn ăn cá không bị nhiễm độc”

Nguyễn Đặng Minh Mẫn, mẹ là Đặng Ngọc Minh cùng anh trai Nguyễn Đặng Vĩnh Phúc thường viết các thông điệp “Hoàng Sa, Trường sa là của Việt Nam”. Người anh bị treo án, Minh Mẫn bị 8 năm tù, Mẹ cô ra tù sớm hơn, bà đã nói

_ “Thời điểm nóng bỏng giữa VN và Trụng Quốc 2011, trong nước tinh thần yêu nước sôi sùng sục, tôi không thấy có gì hối tiếc. Tôi sẽ tiếp tục con đường đã chọn cho đến khi nào không còn sống nữa thì thôi”

Trên mạng xã hội cô Minh Mẫn được tặng danh hiệu là “Bông hoa Trà Vinh kiên cường”, vì cô luôn đi nhiều nơi chụp hình biểu tình và dương cao biểu ngữ “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam”

Trang fanpage của đảng Việt Tân viết: “Tính khí bất khuất của Minh Mẫn khiến cô luôn bị các quản giáo tìm cách trừng phạt. Minh Mẫn nhiều lần bị quản giáo để cho những tù nhân hình sự đánh đập gây thương tích, rồi lại bị còng chân biệt giam trong xà lim hôi thối. Trại Giam Số 5 được các tù nhân lương tâm gọi là ‘địa ngục của địa ngục trần gian’ vì điều kiện giam giữ hà khắc, với đội ngũ cai tù tàn ác.”

Ôi nhìn tuổi xuân của em gởi gấm vào ngục tối với những tra tấn dã man, nhưng em vẫn giữ tính khí bất khuất của bà Trưng bà Triệu

Cô Huỳnh thục Vy bị bắt vào tù trong khi con cô chỉ tròn 3 năm, đã chia sẻ với đài RFA

“Mình không phân biệt đàn ông hay phụ nữ trong cuộc đấu tranh cho dân chủ VN, nếu ai có sức lực từng nào thì góp bấy nhiêu …”

          Rồi những nữ anh thư nối tiếp như Cấn Thị Thêu, Đỗ Thị Minh Hạnh là linh hồn cuộc đấu tranh chống Formosa, chống giặc Tàu

Ngoài ra còn vô số những phụ nữ mang dòng máu tiên rồng như Ngô Thị Ninh Ước, Nguyễn Thị Lý, Nguyễn Thị Bé Hai, đã dương cờ VNCH kiện đất đai cũng bị bắt. Cô Phạm Thị Đoan Trang với quyển sách “Chính Trị Bình dân” cũng rơi vào vòng lao lý.

Nguyễn Ngọc Lụa, Bùi Thị Minh Hằng, Nguyễn Uyên Phương, Lê thị Công Nhân, Phạm Thanh Nghiên, Lê Thị Kim Thu, Trần thị Thuý, Lê Thu Hà, Mai thị Dung, Hồ thị Bích Khương, Nguyễn Thị Thuý Quỳnh, Nguyễn Thị Minh Thuý (cô này 39 tuổi chỉ đáng tuổi con cháu tôi, tôi cũng thấy hãnh diện vì tên họ mình trùng với tên họ của nhân vật đang còn tuổi trẻ mà ý chí đã biết chọn lựa con đường lý tưởng sáng suốt đáng ca ngợi)

Rất nhiều bậc anh thư can trường xem “cái chết nhẹ tựa lông hồng”, xem tù tội như chuyện cỏ rơm phát xuất tư lòng yêu nước vô bờ bến, chiến đấu thật hào hùng, không hề sợ hãi

Tôi xin ngả nón ngưỡng mộ các em mang giòng máu anh hùng bất khuất của tiên tổ lưu truyền lại

Trí óc tôi miên man về kỷ niệm ngày diễn hành Hai Bà Trưng, về câu chuyện lịch sử, về các anh thư yêu nước đã hiến đời mình hy sinh cho sự tranh đấu không nề hà tuổi xuân trong vòng lao lý…

Ngoài sân mưa rơi tầm tả, mùa thu sắp tàn, đống lá vàng khô héo ướt nhẹp, mây đi vắng, chỉ còn một màu trắng đục giăng ngang, buồn ảm đạm. Tôi nhớ quê hương đang điêu linh khốn khổ, nhớ bao nhiêu tù nhân lương tâm đang tù tội, giọt nước mắt trào ra… Nhưng tách cà phê nóng hổi vừa hớp thấm xuống tim phổi đã cho tôi niềm tin mạnh mẽ khi nghĩ đến hai nữ tướng Trưng Trắc, Trưng Nhị, “sống là hy sinh và chiến đấu giành độc lập cho quê hương đất nước thì xá chi đến sự sống và cái chết”.

Mỗi chúng ta dù tuổi trẻ hay đã lão hạc hãy chia sẻ tình thương, sự đoàn kết để chiến đấu dưới mọi hình thức, mọi cách tuỳ theo khả năng, từ sự dấn thân hay chiến đấu bằng ngòi bút, tất cả đều phát xuất do lòng yêu nước đầy tự tin và rắn rỏi, bảo vệ cho một quê hương độc lập, hoà bình và tươi sáng trong tương lai

        Minh Thúy

          12/ 2019

 

Hai Bà Trưng

Tiếng mãi đời sau kính nhị Bà 

Oai hùng đánh trận cứu dân ta

Mê Linh dậy trống tìm đường rạng

Sông Hát trầm mình giải lối ra

Mấy độ tiêu thù soi nước biển

Bao mùa dẹp giặc trổ màu hoa

Thề không khuất phục thân nhi nữ

Đại Việt toàn thư chép sử nhà

Minh Thúy

 

 

Ngày Phụ Nữ 

 

Cứ tưởng hôm này việc của Ba

Ngày cho “phụ nữ “nổi lên mà 

Mơ rằng dọn tiệc nhiều khuôn bánh 

Ước thể chưng bàn mấy bó hoa 

Được đĩa gà quay anh nướng bếp 

Thêm tô phở tái chúng đun nhà 

Ai dè chính chị ra tay hứng 

Bổn cũ trên lò mẹ …thở ra 

         Minh Thuý Thành Nội 

              Tháng 3/7/2021

ĐỊNH NGHĨA ĐÀN BÀ

(Viết giùm mấy ông …ngại ngùng hổng dám nói)

 

Cho tui hỏi đờn bà là gì vậy ?

Là dịu dàng, là êm ái, nết na

Là ngọt ngào xâm chiếm trái tim ta

Là trăng gió khiến hồn ta xao động

 

Là thủ thỉ bên tai đầy thơ mộng

Là yêu anh với tất cả trái tim

Là cho ta những thao thức khó quên

Là xao xuyến những phút giây lãng mạn

 

Là rước nàng về bắt đầu … đổi khác

Là sư tử rừng già vẫn …kém xa

Là chanh chua là gắt gỏng kêu la

Là sai bảo, là…lên cơn, là…dễ sợ !!!

 

Là đi shopping giỏi hơn…đi chợ

Là bảo rằng để giảm stress anh ơi

Là bill về mỗi tháng phải kêu trời

Là ta phải ngậm ngùi đi “cày” tiếp!

 

Là tính tình đổi thay như… thời tiết

Là sáng mưa, chiều nắng, tối… âm u

Là đang vui bỗng cái mặt chù vù

Là sưng sỉa, hỏi gì không thèm nói!

 

Là ghen tương, là nghi ngờ vô lối

Là đụng nia đá thúng( nhìn thấy …ghê!)

Là nửa đêm ôm gối ngủ ngoài kia

Là sáng dậy ta phải đành nhịn đói!

 

Là tiền lương ta, đòi cho bằng được

Là suốt ngày lải nhải chuyện tiền nong

Là cãi nhau ta phải nhịn cho xong

Là nàng phải luôn là người… chiến thắng!

 

Là lúc”hoà bình” cho ta êm ấm

Là cơm ngon canh ngọt là bánh thơm

Là áo quần ta nàng ủi tinh tươm

Là chợ búa là chăm lo con cái…

 

Là tối ngủ sợ… ma ôm ta mãi

Là thẹn thùng nhắc nhở…”trả bài” chưa??

Là nồng nàn ấm áp giữa đêm khuya

Là tình nghĩa vợ chồng ôi thắm thiết!

….

Ôi đàn bà! Biết nói sao cho hết?

Từ ngàn đời muôn kiếp đã se duyên

Dù nàng là…sư tử hay cừu non

Đối với ta, đàn bà luôn cần thiết!!!

 

Edmonton 8/3🌹🌹🌹

KIM LOAN

 

MỒNG 8 THÁNG 3 AI CẦN HOA?

 

Mồng tám tháng ba, ai cần hoa?

Phận đàn bà như hạt mưa sa

Vất vả vì miếng cơm manh áo

Xây đắp gia đình từng ngày qua

 

Mồng tám tháng ba, ai cần hoa?

Kìa em bán thân cho “đại gia”

Quay cuồng đêm thâu đêm kiếm sống

Nơi bóng mờ vũ trường, quán bar

 

Mồng tám tháng ba, ai cần hoa?

Những chị em lưu lạc xứ xa

Làm vợ Tàu, Đài Loan, Hàn Quốc

Bao năm chưa được về thăm nhà

 

Mồng tám tháng ba, ai cần hoa?

Có thấy không những bà mẹ già

Lau khô nước mắt trong tuyệt vọng

Lạy van cho con tù được tha

 

Mồng tám tháng ba, ai cần hoa?

Những người phụ nữ quê hương ta

Còn đang bị giam cầm, bắt bớ

Chỉ vì yêu tự do thiết tha

 

Mồng tám tháng ba, ai cần hoa?!

 

KIM LOAN

Ngày Tám Tháng Ba

 

Mỗi năm có một ngày đặc biệt

Thỉnh quí bà lên bục gỗ vinh danh

Bọn đờn ông tui chúc tụng liên thanh

“Vinh danh phụ nữ!” giọng khàn hò hét

 

Rồi sau đó xin quí bà tội nghiệp

Tiếp tục hầu chồng, chăm lũ con thơ

Chớ trách đàn ông biếng nhác ơ hờ

Không có bà kể như đời chấm dứt

 

Tôi xin nguyện làm tên tù mực thước

Ở chung thân chẳng hề dám xin ra

Không có bà tui đói rách bê tha

Nhờ có bà mà cửa nhà hạnh phúc

 

Vợ chồng mình con đủ đầu một chục

Bà hy sinh cho chồng, bớt miệng cho con

Tình nghĩa này tôi ghi nhớ sắt son

Xin chờ năm tới, tháng ba, ngày tám.

 

Thúy M

3/8/21

Ngày phụ nữ- Woman’s Day

 

Women’s Day, Women’s Day

Chúc mừng “Ngày Phụ Nữ” hôm nay

Tám, tháng Ba, Nữ nhân có giá

Nam Nhân chi chi đứng bên ngoài.

 

Nghĩ lại mà buồn cho Nam tử

Không có ngày nào gọi “Men’s Day!

Xin mời quý vị cùng nâng cốc

Mừng “Ngày Phụ Nữ”, “Women’s Day.

 

Hoa Đô 08-3-2021

Lão Mã Sơn

.

van huu 13 - hinh anh phu nu vn trong van chuong viet

HOA TIÊN  MẮC ĐỌA

Hoa nói hoa cười hoa mưa hoa
Nghìn xưa nghiêng nước mắt tình ca 
Thắt lưng buộc bụng cò con khóc
Nghìn sau ân nghĩa trăng sao hòa …
 
MD.03/08/21
Luân Tâm 
Thân cảm tặng “MỒNG TÁM THÁNG 3 AI CẦN HOA?”
&TG.VTS. KIM LOAN

 Image result for blog hÆ°Æ¡ng áo

ĐÀN NHÀ TÔI ƠI
 
Nửa hiền nửa điệu nửa ngây thơ
Nửa thơm nửa ngọt nửa ỡm ờ
Nửa ghen nửa ghét cằn nhằn cắn
Cong môi nhón gót chiêm bao giờ…
 
MD.03/08/21
LuânTâm 
Thân cảm tặng “ĐỊNH NGHĨA ĐÀN BÀ”
&TG.VTS. KIM LOAN
 
 
 
 
 
March 7, 2021