Những buổi ra mắt tác phẩm

 Hình ảnh Ra Mắt Sách của các Hội Viên

Văn Bút Hải Ngoại Vùng Đông Bắc Hoa Kỳ

Hình ảnh Ra Mắt Sách

Nhớ Mẹ Âm Thầm

của

Lê Mộng Hoàng ( Lê Tống Mộng Hoa)

 Ngày 9 tháng 12 năm 2017

Ngày 08 tháng 10 năm 2017

Ra Mắt Tác Phẩm

Hệ Lụy

của nhà văn Ngọc Cường

( Nguyễn Tường Cường)

ngày 4 tháng 6 năm 2017

tại Hội Cao Niên Virginia

Ra Mắt sách
Từ Mẫu và Thâm Tình
của
 thi sĩ Lãm Thuý
ngày 26  Tháng 10 năm 2014
tại Providence Recreational Center
Fall Church Virginia

Ra Mắt sách
Tuyển Tập Hoa Tương Tư
của  Hồng thuỷ
ngày 26 Tháng 3, 2017 
tại Jewish Community Center  Fairfax, VA

  

Ra Mắt sách
Mãi Mãi Chia Xa
của 
Cung Thị Lan
Ngày 12 tháng 4 năm 2014

Ra mắt sách của nhà văn Lê Thị Nhị

nhà thơ Phan Thị Ngôn Ngữ

Chủ Nhật 10 tháng 7 năm 2011 
 tại Jewish Community Center, Fairfax, Virginia
Tuyển Tập Truyện Ngắn Đôi Mắt Hoàng Hôn
       của nhà văn Lê Thị Nhị
Ba tập thơ của thi sĩ Phan Thị Ngôn Ngữ
  1.  Tạ Tình Khúc’
  2. Lục bát dùng dằng
  3. Lỗi một vần gieo 

 

 

 Kỷ Niệm 60 năm cầm bút của cố thi sĩ Hà Bỉnh Trung

Ngày 29 tháng 10 năm 2011

 

 

Ra Mắt sách

Những Cánh Hoa Dại Màu Vàng

của

văn thi sĩ  Hồng Thuỷ

ngày 17  Tháng 10 năm 2010
tại Jewish Community Center  Fairfax, VA

          

 

     

 
 

Ra Mắt Tuyển Tập Khoảng Cách Biệt Ly 

 của

Cung Thị Lan 

 Mason District 6507 Columbia Pike Annandale VA 22003
Ngày 19 tháng 7 năm 2009

        

   

Ra Mắt Thi Tập 

 của

thi sĩ Hà Bỉnh Trung

Ngày 29 tháng 10 năm 2011

 

 

May 10, 2020