ƯỚC MƠ VIỆT

(Chương trình khuyến khích trẻ em Việt Nam ở Hải Ngoại học tiếng Việt) 

Kính mời quý văn thi sĩ Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại VĐBHK

ủng hộ chương trình ƯỚC MƠ VIỆT bằng cách khuyến khích con em học tiếng Việt và tạo điều kiện cho con em tham gia các cuộc thi của chương trình ƯỚC MƠ VIỆT

Chương trình Ước Mơ Việt khuyến khích trẻ em Việt Nam ở hải ngoại học tiếng Việt bằng những cách tự nhiên nhất:  hát, nói, và đọc truyện, qua những phương tiện phổ thông nhất:  cell phone, computer, và sách song ngữ.

Chương trình Ước Mơ Việt đã bắt đầu từ tháng 11 , 2019 và cuộc thi Ước Mơ Việt kỳ I đã đạt được kết quả khích lệ.

Trong mùa dịch Covid-19 năm nay, khi nhiều trường Việt Ngữ còn đang tạm thời ngưng hoạt động, chương trình Ước Mơ Việt sẽ mang những bài học Việt Ngữ đến từng gia đình để việc học Viêt Ngữ của các em không bị gián đoạn.  Cuộc thi Ước Mơ Việt kỳ II đang được tiến hành để khuyến khích và khen thưởng các em.

Cuộc thi kỳ II sẽ được kéo dài đến tháng 11 .  Cho dù bây giờ mới bắt đầu, các em vấn đủ thời gian để tham gia cuộc thi. 

 Xin vào uocmoviet.org để biết thêm chi tiết.  Xin đoc theo thứ tự sau đây:

-Trang chủ

-Cuộc thi

-Hương dẫn

Trong website của UMV có tab để giới thiệu các trường Việt Ngữ khắp nơi . 

UMV mong rằng trong tương lai không xa, website này sẽ là nơi cung cấp tin tức về việc học Việt Ngữ cho các gia đình Việt Nam ở khắp mọi nơi.

Đính kèm là  1 phút giới thịệu cuộc thi kỳ II, và link của Ước Mơ Việt trên FaceBook https://www.facebook.com/%C6%AF%C6%A0%CC%81C-M%C6%A0-VI%C3%8A%CC%A3T-110051804131688

Displaying thumbnail of video UMV TV AD 3.mp4
 

Thông Báo ngày 03 tháng 8 năm 2020

Kính thưa quý anh chị,

Sau khi đăng các tác phẩm vào trang web Cung Lan ít có thì giờ gửi tin báo trong diễn đàn điện thư vì thế Cung Lan xin gửi quý anh chị video clip hướng dẫn quý anh chị cách vào  trang web Văn Bút Hải Ngoại VĐBHK

Nếu anh chị có thắc mắc gì xin cho Cung Lan biết, Cung Lan sẽ làm các clip mới. Xin chân thành cảm ơn sự thông cảm của quý anh chị. 

 

 Cung Lan sẽ để phần hướng dẫn này trong phần thông báo để quý anh chị tiện theo dõi.

 Kính chúc quý anh chị luôn mạnh khỏe và an vui

Cung Thị Lan

 Ngày 25 tháng 7 năm 2020

 Ban bầu cử thông báo

Liên Danh Ánh Dương Đắc Cử

 

Thông Báo Số 2 Của Ban Bầu Cử

 

Ban Bầu Cử trân trọng thông báo liên danh ứng cử vào Ban Chấp Hành VBVNHN nhiệm kỳ 2021-2023 hợp lệ duy nhất dựa trên tiêu chuẩn ứng cử theo quy định trong Điều Lệ Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại là Liên danh Ánh Dương do VH Cung Thị Lan thụ ủy.

Thành viên Liên danh Ánh Dương bao gồm:

1.      Ứng cử viên chức vụ Chủ tịch VBVNHN: Cung Thị Lan

Tiểu sử và tác phẩm:  https://vbmdhk.org/cung-lan/

 

 1. Ứng cử viên chức vụ Đệ nhất Phó Chủ tịch VBVNHN: Ngọc Cường

Tiểu sử và tác phẩm:  https://vbmdhk.org/ngoc-cuong-nguyen-tuong-cuong/

 1. Ứng cử viên chức vụ Đệ nhị Phó chủ tịch VBVNHN: Lê  Mộng Hoàng


Tiểu sử và tác phẩm:  https://vbmdhk.org/le-mong-hoang/

 1. Ứng cử viên chức vụ Tổng Thư  Ký VBVNHN: Lê  Thị Nhị


Tiểu sử và tác phẩm:  https://vbmdhk.org/le-thi-nhi/

 1. Ứng cử viên chức vụ Thủ quỹ: Lê Thị Ý

  Tiểu sử và tác phẩm:  https://vbmdhk.org/le-thi-y/

 

Điều Lệ Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại quy định “Trong trường hợp chỉ có một liên danh ứng cử, Ban Bầu Cử duyệt xét tiêu chuẩn hợp pháp của các ứng cử viên trong liên danh theo quy định trong Điều Lệ VBVNHN và, nếu đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn pháp định về ứng cử viên Ban Chấp Hành, Trưởng Ban Bầu Cử sẽ tuyên bố liên danh duy nhất đó đắc cử mà không cần tổ chức bầu cử Ban Chấp Hành VBVNHN.” [Điều 12(h)]

Ban Bầu Cử đã duyệt xét tiêu chuẩn hợp pháp của các ứng cử viên trong liên danh Ánh Dương theo quy định trong Điều Lệ VBVNHN và xác nhận là đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn pháp định về ứng cử viên Ban Chấp Hành VBVNHN do đó Ban Bầu Cử trân trọng tuyên bố Liên danh Ánh Dương do VH Cung Thị Lan thụ ủy đắc cử để thành lập Ban Chấp Hành Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại nhiệm kỳ 2021-2023.

Kính báo Ban Chấp Hành và toàn thể hội viên VBVNHN.

Trưởng Ban Bầu Cử
Đăng Nguyên

Xin trân trọng chuyển đến quí anh chị

THƯ NGỎ CỦA LIÊN DANH ĐOÀN KẾT

do Văn Hữu TẠO ÂN Thụ uỷ

Thân mến

Hồng Thuỷ

Ngày 30 tháng 6 năm 2020

Thư Ngỏ

LIÊN DANH ĐOÀN KẾT VỚI NHỮNG ƯỚC MƠ

Kính thưa quý Văn Thi Hữu Văn Bút,

Vào đầu năm nay tôi có gửi ra một bức tâm thư sơ lược về Liên Danh Đoàn Kết do tôi thụ ủy.  Nay nhân dịp Liên Danh Ánh Dương chính thức ra ứng cử, nêu ra những lý do cũng như hoạch định đường lối hoạt động cho Văn Bút(VB) trong tương lai, tôi mạo muội xin được trình bày đến quý Văn Thi Hữu một vài nét đại cương về những sinh hoạt tương lai của LD Đoàn Kết.

Trong bối cảnh hiện tại, VB chúng ta đang chia năm xẻ bảy–mà buồn thay và thương thay–thường là do những khác biệt cá nhân không đâu. Chúng tôi nhận thấy chỉ có đoàn kết VB chúng ta mới tập hợp lại được sức mạnh, có tiếng nói hữu hiệu trong cộng đồng người Việt, và dễ dàng đạt được mục đích chung.  Hai chữ Đoàn Kết đối với LDĐK không phải chỉ là một sáo ngữ để tranh cử, nhưng sẽ là một công việc thiết thực hàng đầu.  Một số đông hội viên đã bỏ VB (ước lượng khoảng 40 đến 60 hội viên) ra đi trong những năm vừa qua.  Nếu họ còn thiết tha muốn trở lại sinh hoạt với VB, tôi cho là một điểm mừng, chúng ta nên tạo cơ hội và hàn gắn những sai biệt, vì họ là một lực lượng đáng kể.  Mặc dầu đang trong thời gian tranh cử, nhưng chúng tôi đã chuẩn bị trước nhân sự cho công việc khó khăn này.  Nếu ý nguyện chúng tôi thuận lòng quý hội viên, chúng tôi hy vọng có một ngày, tất cả các Văn Thi Hữu quây quần lại dưới một mái nhà để góp sức cho việc chung.

Ngoài việc hoạt động tranh đấu cho nhân quyền và lên tiếng thay cho các người cầm bút như chúng ta đã từng làm, chúng tôi sẽ chú ý đến bộ môn dịch thuật. 

Năm 1978 VB Quốc Tế thành lập một ủy ban gọi tên là Ủy Ban Dịch Thuật và Ngữ Quyền (Translation and Linguistic Rights Committe).  Bản tuyên ngôn đã được UNESCO công nhận năm 1996.  Vào năm 2015, trong Đại Hội VB Quốc Tế lần thứ 81, VB Quebec đã tuyên bố và khuyến khích dịch thuật, bởi vì dịch thuật như cái cầu thông cảm dễ dàng đưa con người lại gần nhau hơn.  Sở dĩ chúng tôi để ý đến việc này vì nó nằm trong tầm tay của rất đông các VTH chúng ta. Trước năm 75 VB VN (hồi đó là Bút Việt) đã từng dịch một số tác phẩm hay, như Bướm Trắng (Nhất Linh), Rừng Mắm (Bình Nguyên Lộc), Cái Kiến (Nhật Tiến) ra ngoại ngữ để trình làng với quốc tế.  Đó là chuyện của hơn 50 năm trước.  Hoàn cảnh bây giờ thuận lợi hơn nhiều. Những anh chị em có khả năng về ngoại ngữ bây giờ nhiều hơn xưa. Tôi đang đeo đuổi ước mơ mình sẽ tiếp nối công việc những người đi trước và nhân đó chúng ta có thêm được Ủy Ban Dịch Thuật cho VB VNHN vào những ngày tháng tới.

Việc thứ ba chúng tôi muốn thực hiện là cập nhật những tin tức có liên quan đến quyền tự do ngôn luận ở Việt Nam.  Những tin này liên quan trực tiếp đến lý tưởng mà chúng ta đang theo đuổi.  Nếu nắm bắt được tin tức chính xác chúng ta dễ dàng hợp tác với cộng đồng người Việt hay các cơ quan thông tin địa phương để góp phần vào tranh đấu nhân quyền cho VN.  Công việc này cũng không quá khó.  Tôi vẫn thường ghé vào trang mạng Pen-internation.org để theo dõi tin tức và vẫn nhận tin qua e-mail của Pen.  Ban Dịch Thuật chỉ cần dịch ra tiếng Việt và đưa lên trang mạng là đủ.

Thưa các VTH quý mến.  Trong ba năm vừa qua tôi may mắn được dịp đi đó đây, làm quen với một số đông các VTH.  Tôi cho đó là những hạnh ngộ trong đời sống.  Tôi được nhìn mặt, được nói chuyện, được lắng nghe, và nhất là được học hỏi nhiều điều hay từ những bậc tiền bối.  Tôi nghe được một ước vọng chung đó là tất cả đều mong muốn thấy một ngày VN tươi sáng.  Tôi  hy vọng VB chúng ta có thể góp chút công sức cho việc tốt lành này. 

Nhìn những công việc do mình tự xếp đặt, chính tôi cũng cảm thấy có chút lo ngại.  Về tuổi đời, khả năng, và kinh nghiệm sống, tôi đều thua hầu hết quý Anh Chị đây.  Đọc Truyện Kiều mấy trăm câu tôi ghi lòng được một câu “chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài”

Nói vậy tức là chính tôi nhìn thấy tài sức của một cá nhân không làm được bao nhiêu, chỉ bằng sức mạnh tập thể mình mới thành công. 

LD Đoàn Kết sẽ dùng sự chân thành để gầy dựng một sân chơi thân thiện cho các VTH sinh hoạt! 

Hành trang của tôi là một hoài bão có ngày nào đó chúng ta thật sự bỏ qua những khác biệt để ngồi lại gần nhau.  VB ngay lúc này rất cần sự đoàn kết và chúng tôi rất cần sự yểm trợ của quý Anh Chị.

Mong lắm thay,

Tạo Ân

PS:  Một vị trong LDĐK đang đi xa.  Khi anh về, tôi sẽ tập hợp danh sách ứng cử viên và tiểu sử mỗi vị.

 

BẦU  BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG  VBVNHN CHO NHIỆM KỲ MỚI (2021-2023)

Thư của  chủ tịch Dương Thành Lợi

chủ tịch Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại Hoa Kỳ

Quý văn hữu kính mến,
 
Là Đương kim Chủ tịch VBVNHN nhưng quyết định không tái ứng cử mặc dầu được nhiều hội viên khắp nơi yêu cầu, tôi rất ưu tư về tương lai của Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại.  Và, do đó tôi tìm kiếm những hạt ngọc trong VBVNHN như VH Thùy Linh tại Nam California và VH Cung Thị Lan tại Washington.  Tôi đã từng nói với chị Thùy Linh là tương lai của VBVNHN khi gặp lần đầu vào đầu tháng 1-2020.  Tôi vẫn thường xuyên khuyến khích chị Thùy Linh vì tin là chị TL có thể đóng góp quan trọng cho VBVNHN.
 
Tôi là người đã đề nghị VH Cung Thị Lan (CTL) ra ứng cử để lãnh đạo VBVNHN sau khi tìm hiểu kỹ về nhân phẩm và khả năng của chị CTL.  Tôi nhờ VH Hồng Thủy, Chủ tịch VBVNHN/Vùng ĐBHK, nhà văn uy tín bậc nhất tại Washington, chuyển đạt đề nghị của tôi.  Lúc đó chính chị Hồng Thủy cũng không nghĩ là chị Cung Thị Lan (cánh tay phải của chị Hồng Thủy trong Văn Bút) sẽ chịu hy sinh ra gánh vác VBVNHN nhưng tôi nhờ cứ thử chuyển đề nghị của tôi.
 
May mắn cho Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại là sau thời gian suy nghĩ khá dài thì chị Cung Thị Lan đồng ý ra ứng cử.
 
Lý do tôi đánh giá cao nhân phẩm và khả năng của chị Cung thị Lan có thể được tóm tắc như sau:
 
1.  Nhân phẩm của chị CTL tốt, không hám danh.  Chị CTL tin vào luật nhân quả, tin vào ân trên như tôi và chị Thùy Linh là làm tốt sẽ nhận thành quả tốt.
 
2.  Uy tín của chị CTL thật rực rỡ tại Thủ đô Washington vì những cống hiến qua nhiều năm cho cộng đồng người Việt Quốc Gia từ Văn Bút, Nhà Việt Nam đến Liên đoàn Hướng Đạo.
 
3.  Khả năng phục vụ cộng đồng của chị CTL rất cao từ Văn Bút, Nhà Việt Nam đến Liên đoàn Hướng Đạo.  Chị CTL là cánh tay phải của chị Hồng Thủy trong VBVNHN/Vùng Đông Bắc Hoa Kỳ.  Đây là Vùng VBVNHN mạnh nhất, thành công nhất với sinh hoạt đều đặng và dạ tiệc liên hoan có nhiều trăm người tham dự mỗi năm (Đại Hội Kỷ Niệm 40 Năm Thành Lập VBVNHN do chị Hồng Thủy tổ chức vào tháng 3-2018 đã bán hết vé trong 3 tuần đầu có gần 500 người tham dự).
 
4.  Chị CTL là người tạo dựng Website cho VBVNHN/Vùng ĐBHK do đó có thể bảo quản và điều hành PENVietnam.org tốt đẹp.
 
5.  Học vấn:  Chị Cung Thị Lan tốt nghiệp đại học tại Hoa Kỳ với Cử nhân Giáo Dục Trẻ (University of the District of Columbia) và Thạc sĩ Giáo Dục (George Mason University).
 
6.  Nghề nghiệp vững vàn:  Chị CTL giữ trách vụ Cán sự làm việc tại Bộ Xã Hội Hoa Kỳ.
 
7.  Khả năng Anh ngữ:  Chị CTL có trình độ Anh văn bậc đại học và có 2 tác phẩm Anh ngữ do đó dư sức làm việc với Văn Bút Quốc Tế và Cao Ủy Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc.
 
8.  Tác phẩm: Chị CTL đã xuất bản 9 tiểu thuyết trong đó có 2 tác phẩm Anh ngữ có thểm xem tại đây   https://vbmdhk.org/cung-lan/
 
Rất nhiều hội viên uy tín từ khắp nơi (Washington, Houston, Florida, California, Canada..) đã lên tiếng chúc mừng chị Cung Thị Lan và Liên danh Ánh Dương.  Điển hình như cựu Chủ tịch Vùng TNHK Vũ Thùy Nhân mới đây đã gửi lời ngợi khen và tín nhiệm chị CTL trong cuộc điện đàm có tôi, Chủ tịch Vùng Nam Hoa Kỳ Cù Hòa Phong trực tiếp chúc mừng chị CTL (cả 2 vị CHPhong và CTLan đều là dân hướng đạo như tôi), Thủ quỹ VBVNHN Tuyết Nga viết “Chúc mừng! Chúc mừng!!! Nhìn hình chị Cung Thị Lan trong một buổi RMS mới đây chị cũng thấy chị ấy hiền hoà & dễ thương lắm DTL à! ….. Thôi cũng đúng lúc, đúng thời…Cám ơn Chúa đã sắp xếp🙏”, cựu Chủ tịch Vùng Canada TM Long Quân nhận xét: “Những ứng cử viên này chị đều quen biết, rất dễ thương và nhiều người biết. Lợi quyết định đúng khi không tái ứng cử nhưng ở bên trong giúp cho VBVNHN mạnh tiến như bây giờ nhé.” v.v.
Tôi tin tưởng vào nhân phẩm và khả năng của chị Cung Thị Lan và các ứng cử viên trong Liên danh Ánh Dương.
 
Tôi hứa sẽ hướng dẫn chị Cung Thị Lan trong năm đầu 2021 và sẽ cùng tham dự Đại Hội VBQT 2021 để giới thiệu Tân Chủ tịch VBVNHN với các yếu nhân trong VBQT và các mối quan hệ quan trọng mà tôi gầy dựng được hầu VBVNHN có thể phát triển tốt đẹp hơn nữa như chị Cung Thị Lan đã khai bút “Ánh Dương: Viễn ảnh rực rỡ của Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại.”
 
Tôi tin tưởng vào tương lai tốt đẹp của VBVNHN và chân thành cảm ơn chị Cung Thị Lan đã đồng ý với đề nghị của tôi hy sinh tâm trí, thời gian và tài chánh ra lãnh đạo VBVNHN.
 
Trân trọng,
 
Vịnh Thanh Dương Thành Lợi
Chủ tịch Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại
( Ngày 16/6/2020)
Kính thăm  chủ tịch VBVNHN Dương Thành Lợi và quý văn hữu,
Cung Thị Lan rất  ngạc nhiên khi nhận điện thư này của chủ tịch Dương Thành Lợi. Sự ngạc nhiên không khác lúc nghe chủ tịch Hồng Thuỷ  cho Cung Thị Lan biết chủ tịch Dương Thành Lợi có nhã ý đề nghị Cung Thị Lan ra ứng cử vào ban Chấp hành VBVNHN nhiệm kỳ 2021-2023. Sự tín nhiệm với lòng chân thành của chủ tịch Dương Thành Lợi khiến Cung Thị Lan vừa cảm động vừa lo lắng. Cảm động vì  Cung Thị Lan  không ngờ một người chưa từng nói chuyện với mình mà lại  tin tưởng, đề nghị một việc mà đáng ra vị ấy nên tiếp tục mới phải! Lo lắng vì Cung Thị Lan chưa bao giờ nghĩ đến chuyện tranh cử chủ tịch Văn Bút vùng huống hồ chủ tịch Văn Bút Trung Ương.
Khi Cung thị Lan biết lý do chủ tịch Dương Thành Lợi không tái cử là vì muốn giữ lời hứa chỉ đảm nhận một nhiệm kỳ trong khi quan tâm nhiều đến chuyện xây dựng tương lai Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại qua những năng lực mới, Cung Thị Lan đã cố gắng thuyết phục văn hữu Thuỳ Linh đứng cùng liên danh để ra ứng cử nhưng đáng tiếc Thuỳ Linh khá bận nên Cung Thị Lan chỉ mong Thuỳ Linh giúp đỡ  và tiếp sức Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại trong tương lai.
Đúng như chủ tịch Dương Thành Lợi nói, Cung Thị Lan là cánh tay đặc lực của chủ tịch Văn Bút Vùng Đông Bắc Hoa Kỳ  Hồng Thuỷ, nhưng có thể nói một cách khác, chính chủ tịch Hồng Thuỷ là người khiến Cung Thị Lan ở trong hội Văn Bút Hải Ngoại Vùng Đông Bắc Hoa Kỳ trong suốt bao nhiêu năm qua. 
Trước đây, chứng kiến sự bất hòa của Văn Bút Việt nam Hải Ngoại, Cung Thị Lan rất chán nản nên muốn rút lui và chỉ muốn ở ẩn. Cung Thị Lan nhận thấy  danh vị là nguyên nhân gây ra cảnh xâu xé tình bằng hữu thì ích sướng gì lưu luyến nữa! Lúc đó, chị Hồng Thuỷ khuyên Cung Thị Lan :” Ráng ở lại với chị! Chị em mình cố gắng đến khi nào chị ra thì em hãy ra!” Chính vì Cung Thi Lan mến tính thẳng thắn và cách làm việc có lý, có tình của chị Hồng Thuỷ nên Cung Thị Lan bằng lòng ở lại…. và không ngờ bây giờ lại có một vị  tín nhiệm  đề cử  Cung Thị Lan một chức vụ hết sức quan trọng của Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại.
Cung Thị Lan xin trình bày chuyện Cung Thị Lan làm trang Website của hội Văn Bút VĐBHK như sau: Trong cảnh cách ly bởi đại dịch COVID -19,  Cung thị Lan được làm việc ở nhà nên Cung thị Lan nhận lời đề nghị của chị Hồng Thuỷ  phụ thi sĩ Nguyễn Văn Diệm làm Website cho Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại vùng Đông Bắc Hoa Kỳ. Cung Thị Lan đã bắt đầu làm trang web cho thi sĩ Bùi Thanh Tiên, một người anh vui vẻ dễ thương mà Cung Thị Lan hay chọc phá. Anh Bùi Thanh Tiên về bên kia thế giới trong tình trạng tĩnh lặng không văn hữu nào đưa tiễn được. Cung Thị Lan rất buồn nên cố gắng lục lọi các hình ảnh để làm đẹp trang web đẹp cho anh…. và tạo cơ hội cho quý hội viên tưởng nhớ đến anh khi ghé thăm.
Bùi Thanh Tiên – VBHNVDBHK
Sau đó, Cung Thị Lan tiếp tục trang hoàng trang nhà cho quý anh chị hội viên khác như món quà tinh thần kín đáo dành cho quý anh chị. Khi thấy các trang web đều đẹp, chị Hồng Thuỷ tín nhiệm giao cả  trang web của hội và cho phép Cung Thị Lan trang hoàng tuỳ ý. Sự tín nhiệm của chị Hồng Thuỷ đã khiến cho Cung Thị Lan thích thú làm trang web của hội  và các hội viên ngày càng  đẹp và càng phong phú để quý anh chị trong và ngoài hội thường xuyên vào  thămWebsite Văn Bút VNVĐNHK nhiều hơn . ( Kính mời quý văn hữu bấm vào hình mỗi tác giả để vào thăm các trang nhà của hội viên:
Tác Giả VBHNVDBHK
https://vbmdhk.org/
Kính mời quý văn hữu vào thăm  trang nhà-Website Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại vùng Đông Bắc Hoa Kỳ( vui lòng kéo xuống để xem chi tiết các đặc san của VBVĐBHK)
Hiện nay, trước sự tín nhiệm của chủ tịch Dương Thành Lợi, Cung Thị Lan quyết cố gắng hết sức mình  đưa Văn Bút Hải Ngoại Việt Nam phát triển tốt đẹp như tâm thư Cung Thị Lan đã trình bày. Cung Thị Lan mong chủ tịch Dương Thành Lợi tiếp tục giúp Văn Bút Hải Ngoại Việt Nam khi liên danh Ánh Dương đắc cử. 
Cung Thị Lan chân thành cảm ơn  những lời chúc mừng và khích lệ của các văn hữu Vũ Thuỳ Nhân, văn hữu Cù Hòa Phong, văn hữu Tuyết Nga, cựu chủ tịch TM Long Quân và sự ủng hộ âm thầm của quý văn hữu khác. Sự quan tâm và lòng thương yêu của quý văn hữu là sức mạnh giúp cho Cung Thị Lan vững bước trên con đường phía trước.
 Cung Thị Lan xin mến chúc  chủ tịch VBVNHN Dương Thành Lợi và quý văn hữu luôn dồi dào sức khỏe, an vui và mọi sự như ý. Cầu nguyện đại dịch sớm chấm dứt để chúng ta có cơ hôi gặp nhau thường xuyên trong tương lai.
                                 Thân kính,
                                Cung Thị Lan
                (Ngày 16 tháng 6 năm 2020)

 

Kính gởi Chủ Tịch Nguyễn Hồng Thủy

Văn bút Hải Ngoại VDBHK

&

Quý Văn Thi Hữu Văn bút Hải Ngoại VDBHK

Kinh mời quý vị hoan hỷ  mở WORD FILE  đính kèm để ủng hộ

 

LIÊN DANH ÁNH DƯƠNG

VẬN ĐỘNG TRANH CỬ vào  BAN CHẤP HÀNH
VĂN BÚT VIỆT NAM HẢI NGOẠI HOA KỲ

 

Xin Chân Thành CẢM TẠ

LÊ TỐNG MỘNG HOA
Lê Mộng Hoàng

Ứng Cử Viên chức vụ  đệ nhị Phó Chủ Tịch  VBVNHNHK

tonghome@msn.com

6/13/2020

 

 

Kính thăm chị Hồng Thuỷ và tất cả quý anh chị VBVĐBHK,

         Cung Lan  xin thay mặt toàn liên danh Ánh Dương chân thành cảm ơn chị Hồng Thuỷ chủ tịch Văn Bút HNVBVĐBHK đã dành thì giờ giới thiệu tất cả các ứng cử viên trong liên danh Ánh Dương.
          Kính mong quý anh chị tín nhiệm và bầu liên danh Ánh Dương vào Ban Chấp hành Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại nhiệm kỳ 2021-2023. 
Mến chúc quý anh chị chủ nhật vui vẻ, như ý
  

 Cung Thị Lan

Ngày 14 tháng 6 năm 2020

 

Thư của  Hồng Thuỷ

chủ tịch Văn bút Hải Ngoại VDBHK

Tìm hiểu liên danh Ánh Dương

Thưa quí anh chị, những anh chị hội viên trong vùng mình thì chắc các anh chị đã biết ít nhiều về TÀI NĂNG VÀ TƯ CÁCH của các ỨNG CỬ VIÊN trong LIÊN DANH ÁNH DƯƠNG.Nhưng VBVĐBHK có một số HỘI VIÊN VIỄN CƯ là các BẠN VĂN của HT ở khắp nơi vì thương HT mà nhận lời làm hội viên dù ở rất xa xôi.
Do đó HT muốn nói một chút về các ỨNG CỬ VIÊN mà HT đã ở gần, sát cánh sinh hoạt chung với nhau gần 40 năm qua để quí vị có chút khái niệm về họ.
Hồng Thuỷ quan niệm CÓ TÀI chưa đủ MÀ CÒN PHẢI CÓ ĐỨC thì mới xứng đáng LÈO LÁI CON THUYỀN VĂN BÚT vì Văn Bút là nơi tụ họp NHỮNG NGƯỜI CẦM BÚT CHÂN CHÍNH mà HT chỉ xin định nghĩa khiêm tốn và đơn giản là NHỮNG NGƯỜI HIỂU BIẾT.
Cung Lan thì vì là ĐỆ NHẤT phó chủ tịch của VBVĐBHK và phụ trách về WEBSITE của VBVĐBHK nên các anh chị đã có dịp tiếp xúc và biết rõ về CUNG LAN rồi.
VĂN HỮU NGUYỄN NGỌC CƯỜNG là HẬU DUỆ của TỰ LỰC VĂN ĐOÀN, anh cũng là HỘI VIÊN VIỄN CƯ,anh là một CỰU QUÂN NHÂN ĐÃ ĐI TÙ CẢI TẠO, anh đã xuất bản nhiều TÁC PHẨM.HT biết rất rõ về anh vì HT rất thân với gia đình bên vợ củaanh. TÍNH TÌNH ANH RẤT HIỀN HOÀ, KHIÊM TỐN.
VĂN HỮU LÊ MỘNG HOÀNG hiện là TỔNG THƯ KÝ của VBVĐBHK, khi mời chị đảm nhiệm chức vụ này cho hội ta HT đã giới thiệu về chị với quí vị rồi và chắc quí vị cũng thừa biết khi HT mời chị làm TTK cho HỘI thì chị phải là người TÀI ĐỨC thì HT mới mời.
VĂN HỮU LÊ THỊ NHỊ, nhân vật này Rất đặc biệt.Sức khoẻ mong manh nhưng tinh thần DẤN THÂN LÀM VIỆC CHO CỘNG ĐỒNG về phương diện BẢO TỒN VĂN HOÁ VIỆT thì HT bảo đảm không có ai có thể sánh kịp.Tính tình thì là BẠN THÂN và là người ĐỒNG HÀNH với HT TRONG VIỆC XÂY DỰNG NHÀ VN hơn 20 năm nay, tình bạn vẫn bền chặt, quí hoá nhau.
Thi sĩ LÊ THỊ Ý LÀM THƠ TUYỆT HẢO, ĐÃ CÓ THƠ ĐƯỢC PHẠM DUY NGƯỠNG MỘ VÀ PHỔ NHẠC.Vô cùng khiêm tốn và chỉ thích ở ẩn.HT phải năn nỉ hết lời dùm CUNG LAN chị mới nhận lời.
Đó là tất cả sự thật 100 phần 100 về các ứng cử viên của Liên Danh ÁNH DƯƠNG mà HT được biết.
Chúc quí vị một ngày thật vui.
Thân mến

Hồng Thuỷ

ngày 14 tháng 6 năm 2020

        Ánh Dương

 

Ánh dương giọt nắng trong veo

Luôn mang sức sống soi nghìn nẻo xa

Bay cao hoài bão ước mơ

Đưa văn hóa Việt rạng ngời năm châu

 

Ánh dương giọt nắng bắt đầu

Sẽ luôn tỏa sáng giữa bầu trời xanh

Hướng về trí tuệ thông minh

Tạo nên vẻ đẹp hiến dâng cho đời

 

Ánh dương giọt nắng thương yêu

Kết tình gắn bó trước sau vững bền

Quyết tâm nhưng rất êm đềm

Nói lời trung thực hiểu niềm xót xa

 

Ánh dương giọt nắng như hoa

Sẽ luôn rạng rỡ vườn nhà Việt Nam

Ánh dương gốc rễ cội nguồn

Mặt trời đâu thiếu ánh dương bao giờ


Việt-Chỉnh           

6/14/2020

      

ÁNH DƯƠNG TIÊN RỒNG

 

Ánh Dương soi rõ hồn sông núi

Chữ nghĩa nâng tình người lòng ta

Gửi hương cho gió lành quê mẹ

Thiên hương quốc ngữ  liên thành hoa…

MD.06/16/20

LuânTâm

Xin vui lòng ủng hộ dồn phiếu bầu cho

liên danh ÁNH DƯƠNG 

vào BCH VĂN BÚT VIỆT NAM HẢI NGOẠI nhiệm kỳ 2021-2023

Kính mời quý Hội Viên

Hãy bầu cho liên danh Ánh Dương

vào ban chấp hành  Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại

nhiệm kỳ 2021-2023

 

1. Cung Thị Lan: Ứng cử viên chức vụ chủ tịch VBVNHN

           

2. Ngọc Cường ( Tên thật Nguyễn Tường Cường)Ứng cử viên đệ nhất phó chủ tịch VBVNHN

3.  Lê  Mộng Hoàng( Tên thật Lê Tống Mộng Hoa)Ứng cử viên đệ nhị phó chủ tịch  VBVNHN

           

4. Lê  Thị Nhị Ứng cử viên chức vụ Tổng Thư  Ký VBVNHN

5. Lê Thị Ý Ứng cử viên chức vụ Thủ quỹ: Lê Thị Ý

Liên danh Ánh Dương  chân thành cảm ơn sự ủng hộ của quý anh chị

 

Ánh Dương
Viễn ảnh rực rỡ của Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại
– Cung Thị Lan –

 

Trong những năm gần đây, chúng tôi nhận thấy Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại có nhiều thay đổi tích cực và rất có uy tín đối với Văn Bút Quốc Tế. Tuy nhiên, Chủ tịch Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại Dương Thành Lợi không tái ứng cử và qua sự giới thiệu của thi sĩ Đăng Nguyên (Chủ tịch Ủy Ban Định Chế VBVNHN ) và nữ văn thi sĩ Hồng Thuỷ (Chủ tịch  VBVNHN/Vùng Đông Bắc Hoa Kỳ) đã đề nghị tôi tham gia ứng cử nhằm phát huy vai trò lãnh đạo tiếp tục lèo lái con thuyền Văn Bút trong tương lai.   Được động viên và tín nhiệm, tôi suy nghĩ rất nhiều và quyết định thành lập liên danh  Ánh Dương ứng cử vào trách vụ lãnh đạo Ban Chấp Hành Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại nhiệm kỳ 2021- 2023.

Với nền tảng vững chắc của Văn Bút Hải Ngoại hiện thời, sự giúp đỡ của chủ tịch tiền nhiệm và tinh thần đoàn kết tôn trọng lẫn nhau của liên danh Ánh Dương, tôi tin tưởng liên danh Ánh Dương sẽ đạt những  tiêu chí sau:

– Phát triển hội viên Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại.

– Tạo  đoàn kết, thân tình và gắn bó giữa các Vùng VBVNHN.

– Duy trì hình ảnh uy tín, thân thiện và gắn bó với Văn Bút Quốc Tế trong tinh thần tôn trọng lẫn nhau.

– Ủng hộ tiếng nói trung thực của những nhà văn trong và ngoài nước đối với vấn đề Dân Chủ và Nhân Quyền.

Trong suốt nhiệm kỳ từ 2021 đến 2023 chúng tôi sẽ cố gắng:

– Tham dự sinh hoạt của các Vùng VBVNHN.

– Xuất bản  Tuyển Tập Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại.

– Tổ chức  Đại Hội Văn Bút VNHN tại vùng Hoa Thịnh Đốn.

– Tham dự các Đại Hội Văn Bút Quốc Tế.

– Tiếp tục phát triển trang web PENVietnam.org và Facebook  Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại ngày càng phong phú và đa dạng vốn là nơi các hội viên Văn Bút và độc giả thường xuyên ghé thăm để thưởng thức các tác phẩm văn chương giá trị.

-Tiếp tục cập nhật tin tức các nhà báo, nhà văn bị đàn áp trong nước.

Chúng tôi sẽ:   

– Làm việc trong tinh thần đoàn kết, xây dựng.

– Luôn tôn trọng Điều Lệ Nội Qui của Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại.

– Tôn trọng khả năng và kinh nghiệm của thành viên trong  BCH khi giải quyết các vấn đề của VBVNHN.

– Bạch hóa ngân sách rõ ràng cho từng sinh hoạt VBVNHN

Chúng tôi sẽ bàn thảo và lên kế hoạch chi tiết  cụ thể  nhằm có một Lịch Sinh Hoạt phong phú, ý nghĩa thích hợp với hoàn cảnh và đáp ứng qui định của Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại (sẽ thông báo sau khi BCH bàn thảo).

Trong thời gian hoạt động, chúng tôi mong mỏi sự giúp đỡ góp ý của các vị chủ tịch tiền nhiệm, đặc biệt là Chủ tịch Dương Thành Lợi để chúng tôi tiếp tục đưa những tia nắng dịu dàng của Bình Minh trở thành những tia nắng rực rỡ sáng ngời trong tương lai.

Hoa Thịnh Đốn, Ngày 12 tháng 06 năm 2020

Trân trọng và chân thành cảm ơn,

Thay mặt liên danh Ánh Dương

 

Thụ uỷ liên danh Cung Thị Lan
Đương kim Đệ Nhất Phó Chủ tịch VBVNHN/Vùng Đông Bắc Hoa Kỳ

________________________________

Tiểu sử và các tác phẩm của Thụ uỷ liên danh Ánh Dương được trình bày tại https://vbmdhk.org/cung-lan/

Các thành viên khác trong Liên danh Ánh Dương:

1.      Ứng cử viên chức vụ Đệ nhất Phó Chủ tịch VBVNHNNgọc Cường (Tên thật Nguyễn Tường Cường)

Tiểu sử và tác phẩm:  https://vbmdhk.org/ngoc-cuong-nguyen-tuong-cuong/

2.      Ứng cử viên chức vụ đệ nhị phó chủ tịch VBVNHNLê  Mộng Hoàng (Tên thật Lê Tống Mộng Hoa)
Tiểu sử và tác phẩm:  https://vbmdhk.org/le-mong-hoang/

3.      Ứng cử viên chức vụ Tổng Thư  Ký VBVNHN: Lê  Thị Nhị
Tiểu sử và tác phẩm:  https://vbmdhk.org/le-thi-nhi/

4.      Ứng cử viên chức vụ Thủ quỹLê Thị Ý

Tiểu sử và tác phẩm:  Lê Thị Ý – VBHNVDBHK

Ngày 2 tháng 6 năm 2020

Thưa các anh chị cuối năm nay đương kim CHỦ TỊCH VĂN BÚT TRUNG ƯƠNG HẾT NHIỆM KỲ nên chúng ta sẽ có cuộc BẦU CỬ CHỦ TỊCH VBVNHN TRUNG ƯƠNG CHO NHIỆM KỲ MỚI.

Kính mời các anh chị ĐỌC KỸ ĐIỀU LỆ KÈM THEO DƯỚI ĐÂY ĐỂ SỐT SẮNG RA ỨNG CỬ VÀO CHỨC VỤ CHỦ TỊCH VÀ BAN ĐIỀU HÀNH TRUNG ƯƠNG cho nhiệm kỳ tới.

Thân mến

Hồng Thuỷ

Kính gửi quý Ban Đại Diện Vùng

Xin quý văn hữu chuyển tiếp Thông Báo Số 1 của Ban Bầu Cử Văn Bút đến toàn thể hội viên Văn Bút trong quý Vùng trách nhiệm của quý Ban Đại diện. Vui lòng mở Attached đính kèm.

Trân trọng cám ơn quý văn hữu.

Trưởng Ban Bầu Cử

Đăng Nguyên

THÔNG BÁO SỐ 1
Ban Bầu Cử VBVNHN Nhiệm Kỳ 2021-2023.
            Ngày 1 tháng 6 năm 2020
            Kính gửi toàn thể Hội Viên Văn Bút VNHN.
-Tham chiếu Thông Báo của Ban Chấp Hành VBVNHN ngày 18 tháng 5 năm 2020.
– Tham chiếu Điều 12a Điều Lệ VBVNHN và Điều 16 Nội Quy VBVNHN.
 
                        Trân Trọng Thông Báo
 • Điều Kiện Ứng Cử Viên Chủ Tịch Ban Chấp Hành VBVNHN : Là hội viên hoạt động tối thiểu bốn (4) năm tính đến ngày ứng cử. Có ít nhất hai (2) tác phẩm (sách in) đã xuất bản 9 tháng trước ngày nộp đơn ứng cử ( Điều 12a Điều Lệ VBVNHN).
 • Điều kiện Ứng Cử Viên các nhiệm vụ khác : Là hội viên hoạt động tối thiểu hai (2) năm , có ít nhất hai (2) tác phẩm ( sách in của một tác giả hay tuyển tập in chung không quá 5 tác giả) đã xuất bản 6 tháng trước ngày nộp đơn ứng cử ( Hình thức Ebook được công nhận cho các ứng viên BCH ngoại trừ Ứng viên Chủ Tịch) ( Điều 12a Điều Lệ VBVNHN).
 • Mỗi Ứng viên phải được hai(2) hội viên hoạt động giới thiệu.
 • Đơn ứng cử Liên Danh phải do Thụ Ủy Liên Danh, có chữ ký của Thụ Ủy Liên Danh, gửi cho BAN BẦU CỬ, hạn chót là ngày 20 tháng 7 năm 2020 ( Điều 12b Điều Lệ VBVNHN).
 • Danh sách Ứng Cử Viên sẽ được BAN BẦU CỬ công bố ngày 27 tháng 7 năm 2020 ( Điều 12c Điều Lệ VNVNHN).
 • Mọi sự khiếu nại về các Ứng Cử Viên phải được gửi về BAN BẦU CỬ trước ngày 27 tháng 8 năm 2020 ( Điều 12d Điều Lệ VBVNHN).
 • Phiếu Bầu sẽ được BAN BẦU CỬ gửi đến tất cả hội viên qua Email và Bưu Điện đến các Chủ Tịch Vùng trước ngày 20 tháng 9 năm 2020 ( Điều 12e Điều Lệ VBVNHN).
 • Phiếu Bầu phải được gửi tới BAN BẦU CỬ trước ngày 12 tháng 11 năm 2020 ( Điều 12f Điều Lệ VBVNHN).
Một THÔNG BÁO chi tiết về gửi PHIẾU BẦU sẽ được BAN BẦU CỬ gửi đến quý hội viên trong thời gian tới.
Mọi liên lạc về vấn đề Ứng Cử và Bầu Cử xin gửi về :
            BAN BẦU CỬ
            P.O.BOX 5188
            Round Rock TX 78683
            Email : Banbaucuvb@gmail.com
            Điện thoại : 512 810 7226. 
Kính mong tất cả quý hội viên và quý Ban Đại Diện Vùng hợp tác với Ban Bầu Cử để cuộc bầu cử được thành công tốt đẹp.
                        Trân trọng cám ơn
                        Trưởng Ban Bầu Cử
                        Đăng Nguyên