Thơ Vui: Trăm Hoa Đua Nở- Nhất Hùng

Trăm Hoa Đua Nở

Văn đàn Đông Bắc nhiều Ngôi Sao
Nhân- Phú – Hoa – Dương ở đỉnh cao
Thêm – Thúy – Khuê – Thu đua nhả ngọc 
Vân – Hương – Phan – Phượng đọ phun châu 
Câu từ sáng tạo mà thanh thoát 
Ý tứ cách tân lại giạt dào
Mờ mịt bao năm nay rực sáng
Ấy nhờ Lan – Thuỷ khuấy phong trào 

Nhất Hùng 


1/ Viết thay cho lời cám ơn Qúy Anh Chị.
2/ Khuôn khổ bài thơ chỉ cho 56 chữ nên dùng tên trồng, mong quý chị thông cảm (Phương Hoa, Minh Phú, Cao Mỵ Nhân, Nguyễn Thị Thanh Dương, Tiểu Thu, Nguyễn Thị Thêm, Sao Khuê, Hoàng Phượng, Tuyết Phan, Vi Vân, Hương Phố, Minh Thuý, Thúy M, Lãm Thúy, Cung Lan, Hồng Thuỷ. Không biết có còn sót tên Chị nào không? 

THƠ VUI – TỨ KIỆT VBMĐ (Viết theo yêu cầu của Chị Sao Khuê)

 

Tứ Kiệt VBMĐ

 

Thi nhân Đông Bắc còn nhiều “Sao”

Vi hữu nghe tên ngả mũ chào

Sơn – Thảo mở lời như nhả ngọc*

Chính – Dương lên tiếng tựa phun châu*

Thông kim mà “nhã” không kiêu ngạo

Bác cổ lại “khiêm” chẳng tự hào

Bạn trọng tài, vinh danh tứ kiệt

Văn phong đẹp, cốt cách thanh cao

 

Nhất Hùng

*Lão Mã Sơn – Đào Hiếu Thảo – Việt Chính – Dương Vũ.

MỜI GỌI

(Họa vui đáp lễ anh Nhất Hùng bài Trăm Hoa Đua Nở)

 

Văn Bút Vùng Đông Bắc tỏa sao

Nhất Hùng lộ diện tự miền cao

Cũng vì mong trải lời tri kỷ

Hay bởi cần trình chữ gấm châu?

Nếu ý xướng hòa đà chất ngất

Thì thơ Đường Muối tất dồi dào

Nhanh tay vung rải tài thi phú

Chí ít dăm câu, hoặc tự trào…

 

Phương Hoa – DEC 4th 2020  

 NHẤT THI HOA

Kính hoạ ” Trăm Hoa Đua Nở ” 

  của Nhà Thơ NHẤT HÙNG.

             CMN

Tuyết sương che kín cả trời sao

Ngọn đuốc tri âm đốt lửa cao

Đệ Nhất danh Hùng Văn Bút Việt

Vạn thiên thơ quý Bắc Đông châu

Vui cùng chữ nghĩa như mây nổi

Hẹn với văn chương tựa sóng dào

Khách mộ điệu mừng phong tặng bạn

Bài Đường trân trọng ý dâng trào …

    Hawthorne 5 – 12 – 2020

           CAO MỴ NHÂN 

Trăm Hoa Đua Nở

 

VĂN BÚT MIỀN ĐÔNG có lắm Sao

Nhiều người khiêm tốn dẫu tài cao

Thi thơ chữ nghĩa tròn như ngọc

Xướng họa câu vần đẹp tựa châu

Bút pháp ngôn từ luôn chải chuốt

Văn phong ý tứ cũng dồi dào

Lưu truyền di sản bao đời trước

Như nước trường giang lượn sóng trào

                Thanh Song Kim Phú

                       CA Dec 3rd,2020

 

Tứ Kiệt VBMĐ

 

Thi nhân Đông Bắc còn nhiều “Sao”

Vi hữu nghe tên ngả mũ chào

Sơn – Thảo mở lời như nhả ngọc*

Chính – Dương lên tiếng tựa phun châu*

Thông kim mà “nhã” không kiêu ngạo

Bác cổ lại “khiêm” chẳng tự hào

Bạn trọng tài, vinh danh tứ kiệt

Văn phong đẹp, cốt cách thanh cao

 

Nhất Hùng

*Lão Mã Sơn – Đào Hiếu Thảo – Việt Chính – Dương Vũ.

Văn Bút Miền Đông

 

Ngọa hổ tàng long ẩn lắm Sao

Nhìn qua khiếp vía hoảng kinh chào

Văn chương ví thể in rồng phượng

Phú vịnh như là dát ngọc châu

Giáng bút liên hồi trang nữ kiệt

Vung tay tới tấp bậc anh hào

Vun bồi tâm huyết tiền nhân Việt

Nức tiếng văn đàn phẩm chất cao

            Thanh Song Kim Phú

               CA  Dec 3rd, 2020

December 6, 2020