Chúc Mừng liên danh Ánh Dương đắc cử 
Hiển dương những Tiếng Nói của Lương Tâm và các Tiếng Lòng Vang Vọng của người Việt Nam khắp thế giới
Promote the Voices of Conscience and the Echoes of Compassion of Vietnamese across the Globe

                                                                                                                                   July 25, 2020
 
THÔNG TIN
Tri Ân Trưởng Ban Bầu Cử
Chúc Mừng
 Tân Ban Chấp Hành VBVNHN 2021-2023
Sơ lược tiểu sử Nhà văn Cung Thị Lan, Chủ tịch VBVNHN 2021-2023
 
I.  Tri Ân Trưởng Ban Bầu Cử

Ban Chấp Hành và toàn thể hội viên Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại chân thành tri ân nỗ lực giá trị của Trưởng Ban Bầu Cử Đăng Nguyên, đương kim Chủ tịch Ủy Ban Định Chế VBVNHN, nguyên Chủ tịch VBVNHN/Vùng Đông Bắc Hoa Kỳ.


Ban Bầu Cử thông báo liên danh ứng cử vào Ban Chấp Hành VBVNHN nhiệm kỳ 2021-2023 hợp lệ duy nhất dựa trên tiêu chuẩn ứng cử theo quy định trong Điều Lệ Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại là Liên danh Ánh Dương do VH Cung Thị Lan thụ ủy.

Điều Lệ Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại quy định “Trong trường hợp chỉ có một liên danh ứng cử, Ban Bầu Cử duyệt xét tiêu chuẩn hợp pháp của các ứng cử viên trong liên danh theo quy định trong Điều Lệ VBVNHN và, nếu đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn pháp định về ứng cử viên Ban Chấp Hành, Trưởng Ban Bầu Cử sẽ tuyên bố liên danh duy nhất đó đắc cử mà không cần tổ chức bầu cử Ban Chấp Hành VBVNHN.” [Điều 12(h)]

Ban Bầu Cử đã duyệt xét tiêu chuẩn hợp pháp của các ứng cử viên trong liên danh Ánh Dương theo quy định trong Điều Lệ VBVNHN và xác nhận là đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn pháp định về ứng cử viên Ban Chấp Hành VBVNHN do đó Ban Bầu Cử tuyên bố Liên danh Ánh Dương do VH Cung Thị Lan thụ ủy đắc cử để thành lập Ban Chấp Hành Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại nhiệm kỳ 2021-2023 theo Điều Lệ Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại.

Chân thành tri ân VH Đăng Nguyên đã hoàn thành vai trò Trưởng Ban Bầu Cử thật chu toàn theo đúng các quy định trong Điều Lệ và Nội Qui Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại.II.  Chúc Mừng Tân Ban Chấp Hành VBVNHN 2021-2023

Ban Chấp Hành và toàn thể hội viên Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại hân hoan chúc mừng tân Ban Chấp Hành VBVNHN nhiệm kỳ 2021-2023 do Nhà văn Cung Thị Lan lãnh đạo.
 
Thành viên Ban Chấp Hành Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại nhiệm kỳ 2021-2023:
 
Chủ tịch VBVNHN: Cung Thị Lan
Tiểu sử và tác phẩm:  https://vbmdhk.org/cung-lan/
 
Đệ nhất Phó Chủ tịch VBVNHN: Ngọc Cường

Tiểu sử và tác phẩm:  https://vbmdhk.org/ngoc-cuong-nguyen-tuong-cuong/

Đệ nhị Phó Chủ tịch VBVNHN: Lê  Mộng Hoàng

Tiểu sử và tác phẩm:  https://vbmdhk.org/le-mong-hoang/
 
Tổng Thư  Ký VBVNHN: Lê  Thị Nhị

Tiểu sử và tác phẩm:  https://vbmdhk.org/le-thi-nhi/
 
Thủ quỹ: Lê Thị Ý

                    Tiểu sử và tác phẩm:  https://vbmdhk.org/le-thi-y/
 
 
III.  Sơ lược tiểu sử Nhà văn Cung Thị Lan, Chủ tịch VBVNHN 2021-2023
 
VH Cung Thị Lan tốt nghiệp đại học tại Hoa Kỳ với Cử nhân Giáo Dục Trẻ (University of the District of Columbia) và Thạc sĩ Giáo Dục (George Mason University).

VH Cung Thị Lan giữ trách vụ Cán sự tại Bộ Xã Hội Hoa Kỳ.
 
VH Cung Thị Lan đã xuất bản 9 tiểu thuyết trong đó có 2 tác phẩm Anh ngữ có thể xem tại đây   https://vbmdhk.org/cung-lan/
 
VH Cung Thị Lan phụ trách Website cho VBVNHN/Vùng Đông Bắc Hoa Kỳ do đó có thể bảo quản và điều hành PENVietnam.org tốt đẹp.

Uy tín của VH Cung Thị Lan thật rực rỡ tại Thủ đô Washington vì những cống hiến giá trị qua nhiều năm cho cộng đồng người Việt Quốc Gia từ Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại, Nhà Việt Nam đến Liên đoàn Hướng Đạo.

 
Chân thành tri ân VH Đăng Nguyên đã hoàn thành trách vụ Trưởng Ban Bầu Cử chu toàn.
 
Trân trọng chúc mừng tân Ban Chấp Hành VBVNHN nhiệm kỳ 2021-2023 do Nhà văn Cung Thị Lan lãnh đạo.
 
TM. Ban Chấp Hành VBVNHN
 
Vịnh Thanh Dương Thành Lợi
Chủ tịch Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại

Email:  LloydDuong@penvietnam.org
 
 

Kính thưa Chị Hồng Thuỷ,

Kính thưa Quý Văn Thi Hữu Văn Bút VN Hải Ngoại MĐBHK,

Kính thưa Quý vị,

 

Từ Khải xin được kính chuyển đến Quý Văn Thi Hữu một tin rất vui do Anh Chủ Tịch VBVNHN Dương Thành Lợi thông báo hôm nay, thứ Bảy, ngày 25 tháng 7 năm 2020.

Xin kính chuyển,

Thân kính,
Từ Khải 

🍀🌸 Ban Đại Diện Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại Vùng Tây Nam Hoa Kỳ 

Kính chuyển đến  quý Văn Thi Hữu  Hội viên VBVNH / TNHK  Thông Tin của Chủ Tịch VBVNHN  Dương Thành Lợi cho biết Kết quả từ Trưởng Ban Bầu Cử  Đăng Nguyên : 

Liên Danh Ánh Dương do Văn Hữu Cung Thị Lan Thụ ủy đắc cử vào VBVNHN Trung Ương như quy định trong Điều Lệ của Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại ( CT  DTL trình bày ở dưới ) .

Ban Đại Diện VBVNHN Vùng Tây Nam Hoa Kỳ  xin chúc mừng  VH Cung Thị Lan và quý VH trong Liên Danh Ánh Dương đắc cử .

Đây là một kết quả của sự đoàn kết trong đại gia đình  VBVNHN . 

Chúc mừng Tân Ban Chấp Hành và Tri ân tất cả quý vị ACE . 

 

TM Ban Đại Diện Văn Bút / Tây Nam Hoa Kỳ 

Chủ Tịch VH Đình Duy Phương 

Thật quả là một tin quá vui mừng quá tốt đẹp tuyệt vời !
Xin hoan hô  Liên Danh Ánh Dương  do văn thi sĩ Cung Thị Lan Thụ Ủy đắc cử Ban Chấp Hành Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại nhiệm kỳ 2021-2023:
Xin đa cảm tạ văn hữu Từ Khải đã sốt sắng báo tin mừng
Xin nhiệt liệt 100% ủng hộ Tân Ban Chấp Hành VBVNHN nhiệm kỳ 2021-2023 cùng quý văn thi hữu Cung Thị Lan ,Ngọc Cường ,Lê Mộng Hoàng ,Lê thị Nhị ,Lê thị Ý
Rất trân quý trân trọng
LuânTâm
Chúc mừng liên danh Ánh Dương vừa đắc cử ban chấp hành VBVNHN nhiệm kỳ 2021- 2023
Chúc Ban chấp hành nhiều niềm vui và thành công trong nhiệm vụ.
Nguyễn Thị Thanh Dương

What’s a news!!!!  Congratulation chị Cung Lan!  Chúc mọi chuyện tốt đẹp tới chị trong nhiệm kỳ chủ tịch VBVNHN 2021-2023.

Vũ Dương

Chúc mừng liên danh Ánh Dương !

Ngô Tằng Giao

  • download.jfif

Chèn ơi, hổm nay Thúy M chuẩn bị quần áo xênh xang để đi bầu (dù là bầu qua đường bưu điện hay bầu trên mạng), nào ngờ liên danh gà nhà bất chiến tự nhiên thành.

 

Xin nhiệt liệt chúc mừng liên danh Ánh Dương. Số một!😋

Thuý Messegee

TRÂN TRỌNG CHÚC MỪNG CUNG LAN VÀ LIÊN DANH ÁNH DƯƠNG:
🍺🍺🍺🍺🍺🍺🍺🍺🍺🍺🍺🍺🍺🍺🍺🍺🍺🍺🍺🍺🍺🍺🍺🍺🍺
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
 
VĂN BÚT VIỆT NAM HẢI NGOẠI – CUNG LAN
(Dĩ để vi thủ – Thương quý chúc mừng Cung Lan và Toàn Liên Danh Ánh Dương)
VĂN tài ĐÔNG BẮC “văn kỳ thanh”
BÚT ngọc ÁNH DƯƠNG đã rạng danh
VIỆT nữ huy hoàng tung cánh yến
NAM nhân ngơ ngẩn phục tài oanh
HẢI hồ phận cá khôn vùng vẫy
NGOẠI biển kình ngư dễ lướt nhanh
CUNG THỊ rỡ ràng ngôi CHỦ TỊCH
LAN truyền cao vút đến tầng xanh…
Phương Hoa – July 25th 2020

Rất rất vui và xin Chúc Mừng Tân Ban Chấp Hành VBVNHN 2021-2023 ClapClapClapClap

Chúc chị Cung Lan và cạ́c anh chị trong ban chấp hành luôn luôn khỏe mạnh và gặp nhiều may mắn.

Việt-Chỉnh

Chúc mừng liên danh Ánh Dương đắc cư VBVNHN nhiêm kỳ 2021-2023

 Chúc sức khỏe và thành công tân chủ tịch Cung Lan &  quý vị trong ban Chấp Hành

Trân trọng

 Ngọc Hạnh

Chúc mừng Ánh Dương
Dấn bước lên đường
Văn thơ hải ngoại
Sáng ngời mười phương

Sao Khuê nhờ Lan chuyển đến liên danh lời chúc mừng chân thành và nồng nhiệt

  • AF1QipMqah2IwWruhgAnvFGtgMMj1MD24Na89fyFkpPN=I-U.jpg
    72.4kB

Hồng Thuỷ xin đại diện cho TẤT CẢ HỘI VIÊN VĂN BÚT VN HẢI NGOẠI VÙNG ĐÔNG BẮC HOA KỲ Thân ái CHÚC MỪNG TÂN CHỦ TỊCH VĂN BÚT VN HẢI NGOẠI CUNG THỊ LAN cùng TOÀN BAN CHẤP HÀNH, ước mong quí vị sẽ làm rạng danh cho VBVNHN và đạt được nhiều thành quả tốt đẹp.

Thân mến

Hồng Thuỷ

Xin thành thật chia vui cùng cô Cung Lan  và liên danh Ánh Dương.

Hy vọng cô và toàn ban chấp hành có nhiều sức khoẻ và thời gian để tiếp tục phát huy và lưu trữ những thành quả của Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại trong nhiều năm tới.

Nguyễn Văn Diệm

Hân hoan chúc mừng liên danh Ánh Dương đắc cử vào Ban Chấp Hành VBVNHN nhiệm kỳ 2021-2023.

Cầu chúc Tân Ban Chấp Hành luôn khởi sắc ngát hương.  Diệu Tâm xin gửi đến Tân Ban Chấp hành một cụm hoa nhà Cát Lan đang tỏa hương sắc.

Trần Thị Diệu Tâm

 

Xin chúc mừng chị Cung Lan  và liên danh Ánh Dương Tân Ban Chấp Hành Hội Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại .

Một ánh sáng thân thiện tỏa ra vùng Đông Bắc !

Hoàng Phượng 

Chúc mừng Tân Chủ Tịch Văn Bút Việt Nam tại Miền Đông Hoa Kỳ Cung Lan và toàn thể ban chấp hành. 

Quý vị sẽ chu toàn nhiệm vụ và làm rạng rỡ cho Văn Bút Việt Nam / Miền Đông Hoa Kỳ.

 

Thái An

 

Chúc mừng liên danh Ánh Dương

 

Congratulayion 2.gif
 

Nhất Hùng

Mừng Liên Danh Ánh Dương 

( Thủ Nhất Thanh ) 

Mừng Hải Ngoại tình hội lịch thanh 

Mừng Cung Lan thắng lợi liên danh 

Mừng người xuất chúng tung trời nhạn

Mừng kẻ anh tài lượn bóng oanh 

Mừng Nhị , Ngọc Cường tin tới lẹ 

Mừng Hoàng , Lê Ý tiếng ào nhanh 

Mừng Văn Bút Việt Nam ngời sáng 

Mừng Ánh Dương tràn đẹp biển xanh 

                    Minh Thuý

              Tháng 7/25/2020

Xin chúc mừng liên danh Ánh Dương đã đắc cử!

Thăn chúc Cung Lan cùng toàn BCH sức khỏe, may mắn và thành công trong việc thi hành nhiệm vụ VBVNHN nhiệm kỳ 2021-2023.

Quý mến,

Phạm Phan Lang

XIN CHÚC MỪNG LIÊN DANH ÁNH DƯƠNG ĐÃ ĐẮC CỬ 
Kính chúc quý Anh Chị Em trong Ban Chấp Hành Nhiệm Kỳ Mới
2021/2023 thật dồi dào sức khỏe để lèo lái VBHNHK luôn vững vàng.
 
Trân trọng
Thanh Song Kim Phú
 
 
 
 

Congratulations!!

Xin chúc mừng sự đắc cử của liên danh Ánh Dương.

Chúc Cung Lan và các anh chị trong ban chấp hành luôn khỏe mạnh và thành công mỹ mãn trong nhiệm vụ điều hành VBVNHN.

Đỗ Dung

Liên danh Ánh Dương kính mến.

Kim Oanh rất vui khi hay tin Tân Ban Chấp Hành VBVNHG đã đắc cử.

Xin gửi đến Tân Ban Chấp Hành món quà tinh thần nhỏ này.

Kính chúc Ban chấp hành dồi dào sức khoẻ và thành công trong nhiệm vụ.

 

Mungliendanhanhduong copy.jpg

Lê Thị Kim Oanh

Chúc mừng tân Chủ tịch Cung Thị Lan Và toàn thể liên danh Ánh Dương.

Mong sao ánh mặt trời rực rỡ sẽ chiếu sáng Văn bút Việt Nam Hải Ngoại Làm rạng danh nền văn học lưu vong.

Dù không có những lời tán dương bay bổng nhưng thật lòng rất vui mừng xin các quý anh , quý chị em nhận  nơi đây tấm lòng ưu ái chân thành.

Chúc mừng chúc mừng chúc mừng

Trân trọng

Lãm Thúy

Xin chúc mừng Chủ tịch Cung Lan và toàn Liên Danh ÁNH DƯƠNG

                     Vạn Điều Khởi Sắc Văn Bút Miền Đông

                                  Triệu cánh hoa hồng….

                                                   Phan Khâm

Chúc mừng liên danh Ánh Dương, quý văn hữu Cung Lan, Lê Thị Nhị, Lê Thị Ý, Lê Tống Mộng Hoa và Nguyễn Tường Cường 

Cầu chúc tân Ban Chấp Hành VBVNHN ĐBHK luôn bình an, may mắn, thành đạt 

Thân mến 

Đào Hiếu Thảo/ Đỗ Hiếu 

Xin chúc mừng Cung Lan Tân chủ tịch hội Văn Bút Miền Đông Hoa Kỳ và toàn liên danh Ánh Dương  Với một bầu nhiệt huyết hăng say Tường Thuý nghĩ chị lèo lái hội chắc chắn sẽ không thua kém bất cứ vị cựu chủ tịch nào đâu há. Chúc chị luôn khỏe mạnh và bình an trong cuộc sống.

Tường Thuý

Xin chúc mừng Tân Chủ Tịch Văn Bút Việt Nam Miền Đông Hoa Kỳ CUNG LAN và toàn thể ban chấp hành  ÁNH DƯƠNG luôn bình an, may mắn và thành đạt.

Lê Mỹ Hoàn

Chúc Hồng Thủy tiền nhiệm bình an.
Chúc Cung Lan kế nhiệm rỡ ràng thành công.
Thành tâm chúc mừng Cung Lan  được chọn để lèo lái Hội VBVĐBHK.
Những người chọn rất sáng suốt. Người được chọn rất xứng đáng.
Chúc Cung Lan thành công.

CT/LMS

Thi sĩ Trần Công/Lão Mã Sơn

Inline image
Anh HAI ƠI!em còn mắc nợ với VBVĐBHK TỚI SANG NĂM, chưa thoát được anh ạ, HU…HU…
CUNG LAN ĐẮC CỬ CHỨC LỚN LẮM :CHỦ TỊCH VĂN BÚT TRUNG ƯƠNG chứ không phải chủ tịch VÙNG ĐÔNG BẮC đâu ạ.
Em rất hãnh diện là TẤT CẢ BAN CHẤP HÀNH VĂN BÚT TRUNG ƯƠNG ĐỀU LÀ HỘI VIÊN CỦA VĂN BÚT MIỀN ĐÔNG:
Chủ tịch VĂN BÚT VIỆT NAM HẢI NGOẠI (Xếp lớn của VĂN BÚT)    CUNG THỊ LAN
Đệ nhất Phó chủ tịch NGỌC CƯỜNG (Nguyễn Tường Cường)
Đệ nhị Phó chủ tịch   LÊ MỘNG HOÀNG (Lê Tống Mộng Hoa)
Tổng Thư Ký          LÊ Thị Nhị
Thủ Qũi              Lê Thị Ý
Tất cả đều là HỘI VIÊN thân quí của chúng ta.
Một lần nữa, chúc CUNG LAN thân yêu của chị
Anh bạn quí NGỌC CƯỜNG
Cô bạn rất thân LÊ THỊ NHỊ
Hai bà chị yêu dấu của em Lê Mộng Hoàng và Lê Thị Ý
Đạt được tất cả thành quả tốt đẹp, mang lại NIỀM HÃNH DIỆN CHO VĂN BÚT VIỆT NAM HẢI NGOẠI với Người VIỆT chúng ta và VĂN BÚT THẾ GIỚI.
Thân mến
Hồng Thuỷ

Ông già LMS lẫm cẫm quá! Mấy hôm nay cứ tưởng Cung Lan thay Hồng Thủy của VBMĐHK mà thôi. 

Wow, Cung Lan sẽ giữ chức vụ to vậy sao ?

Xin chúc mừng  Cung Lan,và tất cả các bạn Ngọc Cường, Lê Mộng Hoàng, Lê Thị Nhi, và Lê Thị Ý.

Chúc Tất cả thành công.

 

CT/LMS

Chúc mừng tân Chủ tịch VBNNHN.

Một bước nhảy vọt rất cao và rất thành công đó Cung Lan.

Thật là đại hỷ!

Phương Thuý

 

Congratulations So Happy For You GIF
Via 
 

Vi Vân và Tường Thuý xin được chúc mừng Cung Lan vị Tân Chủ Tịch ban đại diện hội Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại , anh Nguyễn Tường Cường, chị Lê Thị Ý, chị  Lê Thị Nhị, và chị Lê Mộng Hoàng  trong liên danh Ánh Dương. Xin chúc quí vị luôn được dồi dào sức khoẻ và bình an trong cuộc sống.

Vi Vân & Tường Thuý

 

Ngọc An dù ở xa nhưng rất vui khi cùng là hội viên của văn bút – được quen biết các anh chị liên danh Ánh Dương chị Hồng Thuỷ vừa giới thiệu – Tin rằng Ánh Dương sẽ đắc cử và sẽ rạng ngời dưới trời Đông – chắc chắn một dịp thuận tiện NA sẽ họp mặt diện kiến quý cây bút tài hoa…thân chúc tất cả vạn an.

Nguyễn Phan Ngọc An


Thân ái chúc mừng liên danh Ánh Dương và em Lan Cung thắng cử.

Minh Nguyệt

Chúc mừng Cung Lan Tân Chủ Tịch VBVNHN và toàn thể anh chị em trong Liên Danh Ánh Dương
và cũng xin cám ơn chị Hồng Thuỷ, anh chị em trong Ban Chấp Hành đã đóng góp, xây dựng, thu hút được 

nhiều văn nhân, thi sĩ tham gia vào tổ chức ngày càng đông. 
Trần Đại Bản.

Chị Cung Lan cùng Ban Chấp Hành và các anh chị kính mến

Xin gửi đến anh chị nha. Chúc vui

Chị Phương Hoa & Minh Thúy

https://longhovinhlong.blogspot.com/2020/07/van-but-viet-nam-hai-ngoai-cung-lan.html

Kim Oanh

https://longhovinhlong.blogspot.com/2020/07/tho-tranh-rang-ngoi-anh-duong.html

Kim Oanh

Chị Hồng Thuỷ và quý anh chị kính mến,

Trước hết, em xin đại diện liên danh Ánh Dương chân thành cảm ơn  chị Hồng Thuỷ cùng quý anh chị gửi lời chúc mừng đắc cử. Sau tháng 11 liên danh Ánh Dương mới thực sự nhận trọng trách điều hành Văn Bút  Việt Nam Hải Ngoại. Cung Thị Lan thiết tha mong mỏi sự giúp đỡ và hỗ trợ của quý anh chị  để Văn Bút  Hải Ngoại của chúng ta tiếp tục phát triển và khởi sắc. 

Mến chúc quý anh chị và gia đình luôn mạnh khỏe và an vui.

 

                     Cung Thị Lan

July 26, 2020