Diệm V. Nguyễn – NVDL Trang 3 (VBHNVDBHK)

Quê Nội ở Hưng Yên
Quê Ngoại ở Bắc Ninh
Ðại Học Khoa Học Saigon (1970-1971)
Cử nhân – Texas Tech University (1976)
Thạc sĩ – University of Houston (1981)

Kỹ sư ở Lockheed Martin @ NASA từ năm 1977
Mê chơi trống và quần vợt
Thích du lịch & du thuyền
Yêu thơ Tiền Chiến
Thích khiêu vũ & nghe nhạc vàng thời VNCH

Những Tác Phẩm Mới Nhất Của Diệm V. Nguyễn – NVDL

Hùng Nhân -Nguyễn Năng Tĩnh

Thơ – DIỆM NGUYỄN
Nhạc – NGUYỄN HỮU TÂN

Youtube – DUY QUANG (bên trái)
Youtube – DIỆP PHẠM (bên phải)

May 2, 2020