Happy Valentine’s Day 2022 – Tặng Em Biên Hòa (Bé Bưởi) – Thi Sĩ DIỆM NGUYỄN (NVDL)

Qúi vị ơi, ông phó chủ tịch DIỆM NGUYỄN của HT làm bài thơ tặng vợ tình quá mà không chịu gửi cho HT để phổ biến. Tối nay nhờ BÉ BƯỞI vui chuyện tiết lộ HT mới đòi gửi ra để chia sẻ với quí vị. Chắc chắn mọi người đều mừng cho BÉ BƯỞI dễ thương được chồng yêu, chồng cưng quá xá. Thẻm thèm them các bà chị. Có ai được chồng làm thơ tặng chưa? Có thì nhớ khoe ra nhé.  Riêng HT chả được chồng cho quà gì hết trơn hết trọi.
Thân mến – Hồng Thủy

Last updated on Feb 15, 2022 by BL (Em Bien Hoa)
February 15, 2022