Xuân Mới Đến-Thơ Đăng Nguyên

XUÂN MỚI ĐẾN

Tết nhớ quê hương nhớ mẹ hiền
Chung trà chén rượu cúng gia tiên
Cháu con đoàn tụ mừng Xuân mới
Gia đạo an bình thuận phước duyên.
 
Khai bút đầu năm ý vị thiền
Giữ hồn thinh lặng tựa bình yên
Ưu tư phiền muộn tiêu trừ sạch
Thư thả quay về bến Tịch Nguyên.
 
Xuân đến Xuân đi, Xuân lặng lẽ
Xuân không hờ hững, dịu hiền êm
Dâng hương lễ hội đời huyên náo
Vàng thắm mai kia cũng ảo huyền.
 
Giao thừa ngân vọng chuông chùa đổ
Trầm lắng tâm tư cạn nỗi niềm
Thoang thoảng hương trầm bay vạn nẻo
Mới hay Xuân Mới đến bên thềm.
                        Texas Xuân Đinh Dậu 2017
                                  Đăng Nguyên
April 27, 2020