Văn Bút Miền Ðông Hoa Kỳ 2

Welcome!

Ðây là diễn đàn chính thức của Văn Bút Miền Ðông Hoa Kỳ (VBMDHK). Nơi hội tụ của những văn thi nhân lưu vong, yêu hòa bình dân chủ.  Hội dựa trên hiến chương của Văn Bút Quốc Tế (PEN International) để bảo vệ quyền diễn đạt tư tưởng của người cầm bút yêu văn chương nghệ thuật.


Chủ Trương

VBMDHK

Hội chủ trương sinh hoạt cộng đồng, cùng nhau sáng tác và phổ biến văn học nghệ thuật để nêu cao tinh thần nhân bản nhằm bảo tồn và phát huy văn hóa Việt Nam cho mọi tầng lớp ở hải ngoại

Sinh Hoat

Need more text here

Hiệp Hội Bạn

PEN International

Văn Bút Miền Nam Hoa Kỳ


About Us

Title for this Block 1

Add text here

Title for this block 2

Add text here


Title for this section

Text for this portion

Diem Nguyen

Text for this column

Diem Nguyen

Contact

Get in Touch

1 Example Street
Anytown, 10100
USA

Opening Hours

Monday
10:00 am - 8:00 pm
Tuesday
10:00 am - 8:00 pm
Wednesday
10:00 am - 8:00 pm
Thursday
10:00 am - 8:00 pm
Friday
10:00 am - 8:00 pm
Saturday
10:00 am - 8:00 pm
Sunday
12:00 pm - 6:00 pm

Send Us a Message


Partners


Subscribe to Our Newsletter

Get our latest news and content delivered directly to your inbox.


July 20, 2019