Yêu Em Ngàn Kiếp – VBHNVDBHK

Yêu Em Ngàn Kiếp

Có lẽ ta đã yêu em quá mức

Nên đêm nằm ao ước kiếp đời sau

Ta cùng em khi vừa lọt lòng chào

Mình chung hưởng ngọt ngào tuy còn bé.

 

Vừa hai mươi mình tròn phu thê hệ

Hưởng truyện đời … đàn trẻ tạo … về sau

Hết kiếp này rồi ngàn kiếp nối nhau

Ta vẫn cứ tâm đầu trong ý hiệp.

 

Những giấc mơ âm thầm em nào biết

Nên bây giờ ta chép lại thành thơ

Bảo ta tham hay cứ bảo ta khờ

Luân Hồi thuyết … sao mơ … thành thật được?

 

Vẫn biết trong … kiếp này … quên kiếp trước

Rất ít người nhớ được kiếp ngày xưa

Yêu em nhiều nên cứ việc ta mơ

Và ta ước niềm mơ … thành sự thật!

 

 NVDL

July 29, 2019