Thơ LÃM THÚY Nhắn Gì Trong Ca Dao

Thơ LÃM THÚY nhắn gì trong ca dao _ Phạm Cao Hoàng _

Lãm Thúy

Nhắn gì trong ca dao

 

( Ngựa hồng đã có tri âm

Cổ tay đã có người cầm thì thôi )

( Ca dao )

 

Nhắn gì trong ấy _ ca dao

Thì thôi để lỡ đời nhau _ muộn màng!

Ngựa hồng đã buộc yên cương

Thiết hài đã chặn những đường quanh co

Qua sông, trễ một chuyến đò

Thì thiên thu cũng đôi bờ nhân duyên

Đôi ta, tình chẳng ước  nguyền

Tóc tơ chẳng hẹn, đời riêng đã đành

Có gì đâu để điêu linh

Chỉ là bất chợt đồng thanh…tương cầu

Chỉ là chung một cõi sầu

Phân vân chẳng biết vì sao nợ nần

Vì sao vương vấn, bâng khuâng

Hỏi lòng trăm bận, trăm lần u mê!

Hình như lâu lắm, chưa hề

Trái tim ta được vỗ về, nâng niu

Đắng cay, tan nát đã nhiều

Đời  vô vọng chẳng mang điều ước mong

Lâu rồi, từ thuở thanh xuân

Hình như cũng có đôi lần đắm say

Chút tình hư ảo như mây

Bay qua, để khoảng trời đầy tiếc thương

Khi đời dâu bể, tai ương

Những mơ mộng cũng vùi chôn lâu rồi

Từ tang tóc phủ lên đời

Ta đâu còn biết niềm vui là gì

Hoa tàn , hương mật phai đi

Trái tim nguội lạnh, xuân thì mù tăm

Cổ tay dù có người cầm

Đời ta cũng đến trăm năm muộn phiền.

 

Lãm Thúy

April 19, 2020