Thơ Giọt Mưa Thu Lê Mỹ Hoàn

 

 

                      GIỌT MƯA THU

 

                        Thu rơi từng giọt mơ màng

                        Giọt đưa lóng lánh giọt tan trong hồn

                        Giọt sương trong mắt u buồn

                        Long lanh hồ lệ thu vương thẫn thờ

                        Giọt sầu trên lá vàng mơ

                        Giọt bên song cửa em chờ đợi anh

                        Giọt tơ tằm nhả mong manh

                        Bâng khuâng như mộng tình xanh trong đời

                        Giọt nào mưa mãi không thôi

                        Giọt trôi trên lá giọt bồi hồi trông

                        Tóc mây gió hững hờ buông

                        Phải thu đang gửi nỗi buồn cùng ai

                        Chia ly ngàn dặm lòng phai

                        Hay thu chờ mãi chưa vơi giọt tàn

                        Giọt nào nhỏ bóng thời gian

                        Anh đi lỡ giấc mơ tan xuân thì

 

                                    Lê Mỹ Hoàn

April 24, 2020