Thơ Dấu Yêu Xưa Theo Gió Mây Ngàn Lê Mỹ Hoàn

DẤU YÊU XƯA THEO GIÓ MÂY NGÀN
 
Tôi nhớ bao mùa hoa trái ươm
Trổ vàng trên những ngọn cây thơm
Đong đưa chiều nắng say trong gió
Trong mắt ai xưa thuở hẹn hò
 
Em có hẹn tôi về trong mơ
Ngạt ngào dạ khúc mối tình thơ
Tiếng hát liêu trai nào cao vợi
Lòng tôi trong khắc khoải mong chờ
 
Bóng trung du thuở nào lưu luyến
Thảo nguyên xưa hoa cỏ mượt mà
Dòng sông chín nhánh phù xa đỏ
Qua bến còn nghe sóng ngập bờ
 
Mây vẫn vương thành xưa cổ đại
Hồn xuân khuê các bóng trang đài
Ảo thực về đâu còn in dấu
Ngoài khơi Đông Hải mộng tàn phai
 
Bóng ngả năm châu hồn phiêu bạt
Dấu yêu xưa theo gió mây ngàn
Thơ ấu lùi dần theo dĩ vãng
Đếm lần ngày tháng thoảng hương tan.
 

Lê Mỹ Hoàn

4/2020
April 24, 2020