Ra Mắt Sách Khoảng Cách của Biệt Ly- Lãm Thuý thương mến tặng Cung Thị Lan

Khoảng cách của biệt ly

Thương mến tặng Cung Thị Lan

 

Người đi như một nhánh sông chia

Biền biệt trường giang nước chẳng về

Mây bay về phía  trời vô tận

Cho dài khoảng cách của biệt ly…

Người đi. Bạn với trăng muôn thuở

Một ánh sao băng ở cuối trời

Bóng tối trải dài trong huyệt mộ

Đêm trường chấp chới ánh ma trơi!

Hồn ở đâu bay trong vô cùng

Một trời thương nhớ bỏ sau lưng

Bao nhiêu giọt lệ còn vương vấn

Cũng xuôi tay rũ sạch hồng trần!

Còn đợi nhau hoài trong cõi mộng

Người đi. Biền biệt chẳng quay về

Mới biết : Phù sinh như bọt sóng

Và vô cùng khoảng cách biệt ly!

Người khuất, người đi. Tay đã lạnh

Hồn đã bay trong cõi vĩnh hằng

Trăm năm, một thoáng là hư ảnh

Nghìn thu bằn bặt ánh trăng tang!

 Lãm Thúy

April 19, 2020