Xa Huế 
Xa rồi xứ Huế ngẫm tình em 
Sáng tối hồn mơ dạo phố đèn 
Bánh cuốn Kim Long khi họp mặt 
Bún bò Gia Hội lúc đoàn viên
Nậm , Bèo Bến Ngự làm mê mải 
Thịt cuốn Kim Long khiến nặng ghiền 
Đại Nội cà phê chiều Hạ vắng 
Bên trời Phượng Vỹ nhớ cuồng điên 
 
Kiểu Huế hàng ăn vẫn nhớ thường 
Quê người xứ lạ mãi hoài vương
Chè Sen lịm ngọt nơi quê quán 
Bánh Khoái tan dòn ở cố hương 
Vỹ Dạ sầu đông gầy nỗi nhớ 
Trường Tiền áo lụa gợi niềm thương 
Hoàng Thành sống mãi trăng mùa ấy 
 Ấp ủ xuân , thu những nẻo đường 
                  Minh Thuý Nội Thành 
                    Tháng 8/16/2020