Giọt Buồn Sao Khuê

           Giọt buồn

 

Em gói giọt buồn vào chéo khăn

Biệt nhau ngày ấy, ánh trăng rằm

Mây bay theo bước đường lữ thứ

Trăng chiếu bên song, lẻ gối nằm .

                     &

Em thả giọt buồn rơi xuống ly,

Mong tìm đáy cốc bóng Trương Chi,

Lung linh đáy nước mờ nhân ảnh,

Ai gõ mạn thuyền: khúc biệt ly.

                  

                       & 

Em để giọt buồn lăn trên môi,

Thương tiếc tình ta đã một thời,

Cách chia, xum họp, nay tan vỡ,

Ly sầu em uống mãi không vơi.

 

                      Sao Khuê

                     10-2004

April 23, 2020