Giọt buồn

 

Em gói giọt buồn vào chéo khăn

Biệt nhau ngày ấy, ánh trăng rằm

Mây bay theo bước đường lữ thứ

Trăng chiếu bên song, lẻ gối nằm .

                     &

Em thả giọt buồn rơi xuống ly,

Mong tìm đáy cốc bóng Trương Chi,

Lung linh đáy nước mờ nhân ảnh,

Ai gõ mạn thuyền: khúc biệt ly.

                  

                       & 

Em để giọt buồn lăn trên môi,

Thương tiếc tình ta đã một thời,

Cách chia, xum họp, nay tan vỡ,

Ly sầu em uống mãi không vơi.

 

                      Sao Khuê

                     10-2004