Đoạn Trường Sao Khuê

ĐOẠN TRƯỜNG

 Sao Khuê

 

                       Ta đã tìm Em khắp trời mơ;

                    Ơ hay, sao lạnh ngắt như tờ,

                    Chỉ nghe tiềm thức vang âm điệu

                    Và thấy quanh mình những hoang sơ.

 

                           Ta đến tìm Em tận biển sâu

                           Nhưng mà nào có thấy Em đâu

                           Chỉ nghe sóng vỗ tan hy vọng

                           Và thấy mênh mang nỗi hận sầu.

 

                  Sa mạc hoang vu đến tìm Em

                  Nhưng mà chỉ thấy có ai đem

                  Gió tung cát trắng lên cuồn cuộn

                  Và nghe khô mặn lệ đắng tuôn.

                        

                         Ta tung cánh nhạn khắp mười phương : 

                         Vẫn chẳng tin Em-Vẫn mù sương

                          Em ở xa gần? Chim bặt bóng!

                         Hay chính trong ta? Nỗi Đoạn trường!

         Sao Khuê

April 23, 2020