Đến Thăm Sao Khuê

    Đến thăm

 

Anh đã đến,

Sao không cầm tay em vuốt nhẹ,

Dìu em đi

Giữa dải lụa trăng vàng.

Ngồi bên em

Trên đồi gió mênh mang.

Nghe, nghe thấy

Tiếng lòng em dấu kín.

Anh đã đến,

Sao không quàng vai lạnh.

Vuốt tóc em,

Thêm một cái hôn nhanh.

Nỡ lòng nào câm nín

Với lạnh tanh.

Để không gian

Như bao đầy băng giá.

Anh ra về,

Bặt bóng chim tăm cá.

Trời đổ mưa

Tầm tã tiễn anh đi;

Em nhìn theo

Chôn hết tuổi xuân thì.

Thêm lần nữa

Tình ơi!

Tình vất vả…

 

      Sao Khuê

       12-2007

April 23, 2020