Khôn Khuây Sao Khuê

         Khôn Khuây                           

       

Ngày xưa ngày xưa

Khi còn con gái

Trót yêu một người

Thương nhớ đầy vơi

 

Rồi thuyền ra khơi

Không cùng một lối      

Tình chưa kịp ngỏ

Tình chẳng một lời

Sao cả một đời

Nhớ quá một người

Tình ơi! Tình ơi !

 

Tâm sự vơi đầy

Của người con gái

Chẳng được xum vầy

Thương nhớ khôn khuây.

 

                    Sao Khuê

April 23, 2020