Dừng Bước Phiêu Du Lê Mỹ Hoàn

                DỪNG BƯỚC PHIÊU DU

 

                        Bồng bềnh một kiếp phiêu du

                        Về đâu sương khói lấp mù nẻo xa

                        Bến xưa vắng mộng tình thơ

                        Chén sầu chưa tỉnh chuyến đò sang sông

                        Tri âm chưa cạn tiếng lòng

                        Vần thơ gửi gió ngược dòng nước xưa

                        Thủy lưu ròng rã bao mùa

                        Bến đò kẻ chợ người qua dập dìu

                        Chạnh đời sương gió phiêu lưu

                        Bước đi ngàn dặm một chiều dừng chân

                        Hàng dừa còn mãi bâng khuâng

                        Xa xôi mộng ước lòng gần nhớ mong

 

                                                            Lê Mỹ Hoàn

April 24, 2020