Thơ Đông Sầu Lê Mỹ Hoàn

ĐÔNG SẦU

            Em ru giấc ngủ mùa đông

            Anh nghe trong tiếng nguyệt cầm nửa khuya

            Ngọn đông phong đã chợt về

            Tương tư dâng buốt tái tê cõi lòng

 

            Không gian lắng đọng hồn im

            Đường xa sương tuyết khôn tìm nẻo ra

            Về đâu một cõi hư vô

            Chỉ nghe lũng gió thờ ơ đáp lời

 

            Lòng anh giấc mộng tình rơi

            Nghe bao nuối tiếc chưa vơi đông sầu

            Chút hương lá đã úa nhàu

            Hồn thu nhẹ bước đêm sâu dâng đầy

 

            Xa xôi gió cuộn thuyền mây

            Chở theo giá buốt tuổi gầy tuyết sương

            Nàng thơ quán trọ bên đường

            Trong anh gửi gấm tình vương cõi lòng

 

                                    Lê Mỹ Hoàn

April 24, 2020