Chia Tay Sao khuê

     Chia tay

 

Em ra về áo mỏng                           Em ra về phố nhỏ . Chiều đọng mưa buồn rơi

Hồn quyện hương muà thu

Anh ra về ngơ ngẩn

Chân bước thầm mộng du

 

Em ra về có nhớ                            Em ra về thơ thẩn   . Khẽ hát khúc  nhạc thầm mưa rơi

Nhớ chuyện tình xa xưa        

Anh ra về có nhớ                       

Nhớ dỗi hờn vu vơ

Vu vơ….

 

Mùa thu nào gặp gỡ

Mùa hè nào đôi ta

Mùa đông nào phôi pha

Rồi thu về,chia xa…

Chia xa….

 

Con mắt nào đong đưa

Con mắt nào biết thưa

Tình yêu nào thầm kín

Thành chuyện tình xa xưa

Xa xưa…

                    Sao Khuê

                        2008-11-17

April 23, 2020