THƠ thật hay: GẶP GỠ đươc chuyển ngữ từ bài “Meeting” của VTS Ngô Tằng Giao

Mời quí vị thưởng thức bài THƠ thật hay: GẶP GỠ đươc chuyển ngữ từ bài MEETING của Thi Sĩ nổi tiếng BORIS PASTERNAK qua ngòi bút tài tình của Văn Thi Sĩ NGÔ TẰNG GIAO.
Thân mến – Hồng Thủy


Sent from Regina’s iPad

January 6, 2022