NĂM CŨ, NĂM MỚI … VUI, BUỒN chia sẻ tâm tình với anh BA DƯƠNG HUỆ ANH

Xin mời quí vị chia sẻ tâm tình với anh BA DƯƠNG HUỆ ANH của chúng ta.
Thân mến – Hồng Thủy


NĂM CŨ, NĂM MỚI …. VUI, BUỒN

Cuối năm, có lắm tin vui,

Xa, gần… mừng Lễ Chúa Trời Giáng Sinh !

Chúc nhau sức khỏe, tâm bình,

Gieo nhân, hái quả…nở nghìn, trăm hoa

Thêm vui, bạn quí, *phương xa,

Dù cao tuổi, vẫn nhớ ta…gọi mừng !

Blog còn sinh hoạt bình thường,

Thơ, văn… góp chút, có còn hơn không !

…Chợt buồn, nghe bạn Hỉ Khương,**

Buông đàn, Chúa gọi, Thiên đường hầu bên…

Sống vui Thế giới Tam thiên,

nghe kinh giảng, dứt bệnh,quên tuồi già !

…Rồi tin ( dữ) từ mấy quan hà,

Trần Quang Hải, ***bỏ Ta Bà, tìm duyên…

Phương nào? hòa tấu quản huyền,

Nhạc Dân Tộc Việt, ba nghìn …cõi xa…

Năm Cọp tới, bác Trâu già,

Xin mời…theo cụ (ĐàoTiềm) về nhà nghỉ ngơi.

31/12/21

* Nữ sĩ Tuệ Nga ** Tôn nữ Hỉ Khương, thi, ngâm sĩ nổi danh VN *** Giáo sư Tiến sĩ Âm Nhạc, con trưởng cố Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Khê Việt Nam.

Dương Huệ Anh


Sang năm mới chúng ta lại mong những tin vui mới, quên những chuyện buồn năm cũ nhé anh Dương Huệ Anh
Cầu mong sao được như 2 câu thơ của anh là:

Blog còn sinh hoạt bình thường

Thơ, văn…góp chút có còn hơn không
NTTD


Sent from Regina’s iPad

January 6, 2022