Bản tình ca Chợt Lặng do Tuyết Phan sáng tác

Tuyết Phan không được khỏe nên vắng bóng khá lâu,rất mừng em đã sinh hoạt lại.
Mời quí vị thưởng thức Bản Tình Ca thật buồn do Tuyết Phan sáng tác cả Nhạc và Lời.
Điểm đặc biệt là chúng ta được nghe chính TÁC GIẢ TRÌNH BẦY.
Thân mến – Hồng Thủy


KHÚC THỤY MIÊN (7)
CHỢT LẶNG…
NHẠC & LỜI :TUYẾT PHAN
QUA TIẾNG HÁT TUYẾT PHAN

CHOT LANG …TUYET PHAN 12 – 2021

Sent from Regina’s iPad

January 6, 2022