Thu Mãn, Đông Sang Thơ của Thi Sĩ Trần Công/Lão Mã Sơn

On Thu, Dec 3, 2021 ‘thuy nguyen’ wrote:

Mấy hôm nay phần lớn lá vàng đã biến thành lá khô, theo gió lạnh rụng xuống hai bên đường khiến anh HAI của chúng ta có cảm tưởng trời đã sang đông. Anh HAI tức cảnh sinh tình sáng tác bài Thơ rất hay THU MÃN, ĐÔNG SANG. Mời quí vị thưởng thức.

Thân mến – Hồng Thủy

———————————————-

THU MÃN, ĐÔNG SANG


Chiếc lá cuối cùng bay theo gió cuốn

Tiễn chân Thu tạm biệt chốn nhân gian

Mùa ĐÔNG về thay thế cảnh THU tàn

Mang theo cả một vùng trời mây xám.

Cảnh vật vào Đông thê lương ảm đạm

Tuyết ngập đường, cây cỏ chít khăn tang

Khắp sông hồ nước đông thành băng giá

Đàn thiên nga tìm nắng ấm xuôi Nam.

Quả phụ khóc chồng mỗi độ ĐÔNG sang

Khách viễn xứ chạnh nhớ về cố thổ

Gác trọ quê người đêm nhìn tuyết đổ

Chợt nghe lòng thương nhớ cố hương.

Trần Công/Lão Mã Sơn


Sent from Regina (B-Lien) iPhone

– Last updated on Dec 4, 2021 by B-Lien (Em Bien Hoa)
December 4, 2021