Ra Mắt sách: Du Ngoạn Đó Đây của nhà văn Ngọc Hạnh

Ngày 08 tháng 10 năm 2017

Nhà văn Ngọc Hạnh và bạn bè tham dự
Nhà văn Ngọc Hạnh, anh Hiệp Phạm( phu quân của cung thị Lan) và thi sĩ Lê Thị Ý
Cung thị Lan và thi sĩ Lê Thị Ý

Nhà Việt Nam là nơi các văn thi nghệ sĩ trong vùng Hoa Thịnh Đốn thường tổ chức các buổi Ra Mắt Sách. Đây là dịp để chúng tôi hàn huyên, chia sẻ các đề tài Văn Học và những tác phẩm mới ấn hành.

March 28, 2020