Đại hội kỷ niệm 40 năm thành lập Văn Bút Việt nam Hải Ngoại

Ngày 31 tháng 3 năm 2018

Tại nhà hàng Harvest Moon Fall Church Virginia 22041

Hội hè của những tháng năm qua xin ngưng lại và xin hẹn gặp lại quý anh chị sau nạn dịch này. Thương chúc quý anh chị giữ gìn sức khỏe, thanh tâm an lạc. Xin hẹn gặp quý anh chị và quý bạn trong các buổi họp mặt Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại Miền Đông trong những lần kế tiếp.

CungthiLan( 28/03/2020)

March 28, 2020