THƯƠNG CA CU ĐẤT CHIM QUYÊN- Luân Tâm

THƯƠNG CA CU ĐẤT CHIM QUYÊN
Mai đứt bóng xin được làm cu đất
Bốn muà thương quê mẹ hát ca dao
Áo xám nâu hương tình phèn chân thật
Vẫn thuỷ chung liền cánh chim bồ câu
Ba tiếng kêu mai vàng khoe áo tết
Dựng nêu cao nôn nóng đợi ăn chè
Thanh bình điệu ngọt ngào thương sao hết
Bông mù u mai trắng quyện tóc thề
Sớm thương ca cúc cu trai thèm vợ
Trưa tình ca ngơ ngẩn điệu tương tư
Chiều bi ca bến tre chờ mẹ gọi
Sứt chỉ đường tà ai vá thực hư
Hoàng hôn ngủ cúc cu cu cu cúc
Thuộc bài yêu học trò yêu được chưa
Ngoan mềm ấm lông thơm ngây thơ lắm
Mà hồi chiều tắm nắng hay tắm mưa
Sao hôm lặn trước canh gà gáy sáng
Đã cao đầu xoè cánh cúc cu cu
Gọi ba dậy thả trâu cày bưà trục
Má nấu cơm chuà chuông mõ công phu
Bìm bịp kêu lục bình trôi đứt ruột
Cúc cu cu nâng mộng hứng tình quê
Trưa hè gọi nắng hong thơ gội tóc
Lạnh chiều đông gọi lưả hẹn hôn mê
Chim quyên khóc cúc cu cu dỗ ngọt
Thơm hoa chanh vú sưã mãn cầu tiên
Hương tình ca thăng hoa hồn sông núi
Cho tình người tình đất nở bình yên
Thơm cưng nhứt ngọt ngào cưng hạng nhứt
Cho hồn anh nghìn kiếp chung hồn em
Hương tình quê ngai vàng tim cu đất
Tuyệt đỉnh hồng dâng hiến chim hồng quyên
Gửi thơm quê ngoại mẹ hiền
Lòng con cu đất chim quyên lệ trào
Sông bồi núi lở chiêm bao
Mưa thương nắng nhớ ngọt ngào cúc cu …
MD.11/22/09
LuânTâm
May 17, 2020