Sóng Lúa -Mẹ Tôi – Thơ Vũ Hối

Sóng Lúa- Mẹ Tôi

Mẹ ơi! Mẹ ơi!

Một  đời bạc vôi

Trắng xóa mái đầu

Bốn mùa mưa nắng

Gánh ưu tư, trĩu nặng mảnh vai gâỳ

Mẹ ơi! Mẹ  ơi!

Màu da mẹ 

 Sạm nắng rẫy khoai

Gương mặt mẹ 

Chằng chịt vết nhăn

Đường thăng trầm

 In rõ bước chân con

 Tình thương của Mẹ

Điệp trùng sông núi

Mẹ ơi! Mẹ ơi!

Mẹ quên đời, tim lụn đèn khuya

 Từ phía mưa giăng

“ Bên ráo con ngủ

 Bên ướt Mẹ nằm”

Mẹ ơi! Một đời lạnh lẽo

 Nhớ về Mẹ!

 Mắt sao hôm nhấp nháy

 Một đời con hoài  niệm

Mẹ! Mẹ Việt Nam ơi!

 Vũ Hối

July 21, 2020