Lão Mã Sơn- Thơ Coronavirus

 Thơ

                CORONAVIRUS

                                                                               Trần Gò Công/Lão mã Sơn

                                                CORONAVIRUS

                  Hoa Đô ảm đạm cuối tháng Ba

                     Cũng vì bịnh dịch Corona

                     Xe cộ lưa thưa trên công lộ

                     Không ai  muốn bước khỏi cửa nhà .

                    Phải chăng Thượng Đế đang nổi giận

                     Bởi vì nhân loại sống bất hòa:                                  

                     Ba nước siêu cường trên thế giới

                     Hoa Kỳ, Trung cộng với nước Nga

                    Toan bắn giết nhau vì tư lợi.

                    Tham quyền, cố vị Syria

                    Cùng một Tổ tiên gây nội chiến

                    Giống nòi xáo thịt bởi nồi da

 

                   Mong sao nhơn loại bừng tỉnh giấc

                   Bang giao thân thiện, sống nhu hòa

                   Thượng Đế  thương tình soi xét lại

                  Thu hồi virus Corona.

                                                       Tháng ba, 2020

                                              Trần Gò Công/Lão Mã Sơn

April 6, 2020