Kiếp Tha Hương – VBHNVDBHK

Cuối tháng tư hoa anh đào vụn vỡ
Như lòng người biệt xứ phải rời quê
Băm sáu năm vẫn ngong ngóng trông về
Mong độc lập nơi quê miền … đất tổ

Tháng tư đen bằng không hành, thủy & bộ
Bỏ ruộng vườn nhà cửa để mà đi
Mặc gian nan hiểm họa chẳng câu nề
Phó mạng Chúa & Phật đi … tìm sự sống

Chữ Tự Do nghịch chiều & tương phản Cộng
Ðảng trị thì … đoạt mất vị & quyền nhân
Mặc dân gian bị điêu đứng muôn phần
Thản nhiên lấy kim ngân chồng chất của

Lại một năm dần trôi trong nỗi nhớ
Biết ngày nào mới được trở về quê
Nhìn dân gian trong no ấm yên bề
Và nước Việt … liệt kê … cường quốc Á

NVDL

August 2, 2019