Khối Tình Trương Chi Sao Khuê

Khối tình Trương Chi

 

Nhớ, nhớ, dâng như sóng thủy triều
Trương Chi bờ vắng đêm cô liêu
Ngàn sao lấp lánh ngoài vô tận
Có thấu cho lòng ..đau đớn yêu?
 
Vừa thoáng gặp đây mới lúc nào
Mặt chưa nhìn kỹ đã xa nhau
Tình hận bừng lên, hồng ngọn lửa
Nên đành đáy nước khối tình đau…
 
Thấp thoáng đáy ly,  bóng với hình
Thuyền tình theo tiếng sáo lung linh
Ly ngọc, nước trôi, thuyền, ảo ảnh
Mỵ Nương chớp mắt – một giọt xinh
 
Có tiếng canh gà theo gió sương
Thuyền trôi, người vào cõi vô thường
Nghẹn ngào lau nốt dòng dư lệ
Chén ngọc tan rồi! Thôi vấn vương.

                Sao Khuê .năm 2000

April 23, 2020