Hôn Gót Chân Mây-Luân Tâm

HÔN GÓT CHÂN MÂY


Sau cơn mưa trời lại sáng trong
Lòng vui thêm hương sắc hoa hồng
Bướm vòng ru mật tân hôn nụ
Xuân mới ngọt ngào hơn biết không

Se sẻ học trò cò cò trắng
Áo bay tóc rối sớm tối ôm
Vai gầy nho nhỏ lưng ong nhắn
Vần yêu dấu nhịp chân tình thơm

Lưu bút ngày xanh mắt lệ tràn
Thuyền sầu bến vắng lỡ đò ngang
Một mai con sáo sang sông rộng
Sóng gió thu hồn ai chấm than

Tạm biệt thôi mà đau tức tưởi
Má tựa sao hôm môi sao mai
Chung gối đầu tiên ngây thơ mộng
Hôn gót chân mây chưa thuộc bài…

MD.08/03/17
LuânTâm
 

May 25, 2020