Hoàng Bạch Mai Blog – Những Tác Phẩm Mới Nhất

. Hoàng Bạch Mai, Bút hiệu Hoàng Khuê Tú.
. Sinh quán Tây Ninh, Việt Nam
. Sang Mỹ năm 1975, hiện cư ngụ tại Virginia, USA
. Hiện đang làm cho The Bureau of National Affairs, Inc. tại Washington, DC
. Hội viên của:           
            – Tam Cá Nguyệt San Cỏ Thơm
            – Câu lạc bộ Văn Học Nghệ Thuật Kỷ Nguyên Mới
            – Diễn đàn vanchuongpn
– Hạ sĩ của Khoá Trừ Bị Lữ Đoàn 31 Quân Khu 3 (The United States Volunteers – 2008)
            – Hội Phụ Nữ Virginia
. Có thơ đăng trên:
            – Báo Sóng Thần
            – Hoa Thịnh Đốn Việt Báo
            – Báo Trẻ ở California
            – Tam Cá Nguyệt San Cỏ Thơm
            – Kỷ Nguyên Mới
. Đã xuất bản: “Hoa Tình Nở Muộn” (2008)

July 25, 2022