Hịch Đại Dịch CORONA-19 William Hoang

HỊCH ĐẠI DỊCH CORONA -19

-William Hoang

MD-4/12/2020

*

Vũ Hán Đại dịch phát sinh

Hàn trăm, hàng vạn sinh linh bị tàn

Thế giời bị nạn Tầu man

Họ Tập củng cố ngai vàng muôn năm

Nước Mỹ sẽ bị đánh văng

Trung Quốc thống soái trăng rằm sáng soi

 

Hại người, Trời hại cho coi

Bạch tuộc sẽ bị cắt vòi te tua

Cơ Trời đã định từ xưa

Trung Quốc sẽ bị sẻ cưa nhiều phần

Liệt cường sẽ lại qua phân

Ngoại Mông, Tây Tạng dần dần tách ra

Sẽ không còn cái gọi là

Trung Quốc Đại Lục Trung Hoa nữa rồi

Đại Loan sẽ trở lại ngồi

Ghế Liên Hiệp Quốc có lời Vê-Tô

Trung Cộng trở nên thế cô

Lưỡi lê sẽ cắt lưỡi bò chằng tha

Thế giới phải chịu can qua

Mới dứt được nạn Trung Hoa bá quyền

 

Liên Hiệp Quốc xuống tay liền

Mao, Giang, Tập sẽ  phải đền tội ngay

Thịnh Vượng Chung cùng đắp xây

Thiên Đường Hạ Giới là đây, mơ gì?

*

HÃY VÙNG LÊN HỠI ĐỒNG BÀO!

-William Hoang

Đồng bào ơi!  Hãy vùng lên
Bao năm tăm tối, triền miên ngục tù
Từ bốn lăm tới năm tư
Rồi sau đó vẫn ngất ngư ù lì
Để bọn vô thần dẫn đi
Trí, phú, địa chủ, giết đi vô vàn
Cộng đảng toàn bọn gian tham
Tôn thờ Tầu cộng xin làm bầy tôi
*
Ngàn năm Hán thuộc trước rồi
Nay ngàn năm khác nút đôi thắt tròng
Đặc khu kinh tế nối vòng
Vân Đồn, Phú Quốc, Vân Phong biển ngoài
Vừa dùng tiền, vừa thi oai
Âm mưu sinh sản lấn hoài nước ta
Mỗi ngày số sinh thêm ra
Dân ta sẽ lại lùi qua núi đèo
Sống trên vách đá cheo leo
Như khỉ, như vượn, mán, mèo khác chi?
*
Hãy vùng lên, tiến lên đi!
Bắt chước gương Lỗ Mã Ni xuống đường
Treo cổ chủ tịch bất lương
Cau-se-cu* đã  rục xương  dưới mồ
Cộng sản Việt cũng côn đồ
Ngàn năm Bắc thuộc xí xồ từ nay
*
Hãy vùng lên, tập hợp ngay
Dù cho phải chết hôm nay chẳng sờn
Để cho đất nước, giang san
Non xanh, nước biếc muôn vàn đáng yêu
Dám sao bọn Bắc giở chiêu?
Bọn Tàu đã chiến bại nhiều thương vong
Ngày nay thế giới kết đồng
Trung cộng không thể Biển Đông ao nhà
Cộng đồng thế giới giúp ta
Việt cộng thôi cũng liệu mà biến đi
Dân ta vốn lượng từ bi
Cũng vì Đại Nghĩa, cũng vì Chí Nhân
*
Hỡi đồng bào khắp xa, gần
Kết đoàn, quyết chí, có phần vinh quang!
 
April 13, 2020