Em Xuống Hồng Trần Dạo Gót Thơ- Luân Tâm

EM XUỐNG HỒNG TRẦN DẠO GÓT THƠEm xuống hồng trần dạo gót thơ
Mây ru gió dỗ bướm ngẩn ngơ
Trăng hồng núi trắng sông thương tím
Rừng gươm hoa lạc mộng tình cờ

Em xuống hồng trần đá trổ hoa
Bút tiên yểu điệu hoa tiên ca
Hoa thơm hoa ngọt hoa chung thuỷ
Hoa cười hoa nói hoa ngọc ngà

Em xuống hồng trần hoa bướm ghen
Qua cầu bay áo tội tình tiên
Phù sinh phù thuỷ phù du khói
Nắng nhớ mưa thương quê mẹ hiền

Em xuống hồng trần lấp bể sầu
Gọi mưa xuân ngọt nắng hoa đào
Xoá tan đen tối nuôi mầm sống
Gửi thơm gửi ngọt đến nghìn sau

Em xuồng hồng trần dạo gót hoa
Ôm em hôn mẹ quỳ lạy cha
Sen hồng sen trắng mây xanh áo
Ca dao lục bát hứng hai tà

Em xuống hồng trần ngọt hương đời
Cho hồng bếp ấm cho buồn trôi
Cho tình người nở hoa tình đất
Trăng cảo thơm em nói em cươi

Em nâng quốc ngữ lên ngôi
Em đi quốc sắc em ngồi thiên hương
Em về gội tóc văn chương
Thân tâm an lạc thiên đường em thơ…

MD.12/05/10
LuânTâm
May 25, 2020