CRIMES AGAINST HUMANITY BY THE COMMUNISTS- Đào Hiếu Thảo

CRIMES AGAINST HUMANITY BY THE COMMUNISTS

 

Ladies and Gentlemen,

First, I would like to remind you that we have a Victims of Communism Memorial right here in Washington, D.C., within view of the U.S. Capitol. The memorial was dedicated by President George W. Bush on June 12, 2007. It is dedicated to more than one hundred million victims of communism. This figure is four times the number of victims killed by the Nazis in World War 2.

Victims of Communism include those who were killed, starved, massacred in Russia, Ukraine, China, Cambodia, East Germany, Poland, Ethiopia, and in the Vietnam war. They could be Vietnamese or Cubans who drowned in the ocean while on the way to seek freedom. Currently, four communist countries remain around the world: Cuba, China, Vietnam and North Korea.

To learn more about the monstrous crimes of communism, I invite you to read “The Black Book of Communism (Crimes, Terrors, Repression)” by Stephane Courtois, in which you can find thousands upon thousands acts of terrorism, repression and killings. Millions of copies of this book were sold in a short period of time.

Let me go back to the case of Vietnam.

South Vietnam was annexed, not by the people’s uprising but by Communist tanks and guns on April 30, 1975. That date is considered to be an unprecedented life changing event throughout Vietnam’s four thousand year history.

Only days after the occupation, the middle class families in South Vietnam were devastated, they were forced to surrender all their cash to the new government. Each family received back 200 Vietnam dong, the new type of currency; the rest were confiscated by the new government.

South Vietnamese who served in the military or were civil servants or intellectuals were deported to various concentration camps to perform hard labor tasks, to produce their own food under the supervision of cruel communist guards.

Hundreds of thousands of people were detained in thousands of these so called “re-education camps” set up across the country. Many of them were locked up for more than 20 years, tens of thousands of them died of hunger, cold, illness, and exhaustion from hard labor, as they lived and were treated like animals.

Their wives and children were evicted out of their homes in cities, they had to go to remote areas called “The New Economic Zones,” where they had to build their own houses and produce their own food from scratch, using basic tools like shovels, hoes, hammers and so on. The truth is the Communist victors just wanted to retaliate and impoverish families of those who had served the former regime.

Throughout four thousand years of history, the Vietnamese were invaded many times by the Chinese and colonized by the French, no one ever had the idea to leave the country. And yet, when the war ended in 1975 with the victory of the North, millions of people desperately tried to look for ways to escape the new repressive regime, with its dictatorship and oppression.

Fourty-One years have passed, but currently, basic human rights are still being violated, there are no basic freedoms at all. Hundreds of thousands of people have lost their lives in search of freedom.

Vietnam today is one of the most corrupt countries in the world, it is among the ten top countries that stifle freedom of the press, and I undertand that some U.S. Congressmen have suggested putting Vietnam back on the list of Countries of Particular Concern, or CPC, because of lack of religious freedom.

The Vietnamese people’s per capita income now is about Twenty-One-Hundred U.S. dollars a year. Currently, there is an environmental disaster with thousands of tons of dead fish along the country’s 200 miles of coastal areas, which put millions of people at risk of hunger.

(Before turning this microphone to another speaker) I would like to thank the Colonial Republican Women’s Club for giving me the opportunity to tell the truth about communism and thank all of you for listening.

Thao Dao

 

 

 

Tội ác do cộng sản gây ra đối với nhân loại

 

 

Đài Tưởng Niệm 100 triệu nạn nhân của chủ nghĩa cộng sản được Tổng Thống Hoa Kỳ George W Bush khánh thành vào ngày 12 tháng 6, 2007 trong một khuôn viên trong thủ đô Washington DC, trong tầm nhìn của quốc hội Hoa Kỳ về hướng Tây. Con số này gấp bốn lần số nạn nhân bị Đức Quốc Xã sát hại trong thế chiến thứ 2, 1939-1945.

 

 

Họ là những nạn nhân bị giết, bị chết đói, bị tàn sát ở Nga, Ukraina, bên Trung Quốc, Campuchia, Đông Đức, Ba Lan, Ethiopia, bị chết chìm trong bước đường đi tìm tự do ở Việt Nam và Cuba.

 

 

 

Hiện nay trên thế giới chỉ còn bốn quốc gia theo cộng sản là Trung Quốc, Việt Nam, Cuba và Bắc Triều Tiên.

Để tìm hiểu thêm về tội ác tày trời của cộng sản, xin mời quý vị tìm đọc: The Black Book Of Communism (crimes, terrors, repression) của Stephane Courtois, liệt kê những hành động khủng bố, đàn áp, bắn giết. Hàng triệu cuốn đã được tiêu thụ nhanh chóng.

 

 

Trở lại với hoàn cảnh đất nước chúng tôi, Miền Nam Việt Nam bị cộng sản Hà Nội thôn tính bằng võ lực vào ngày 30 tháng 4, 1975, được xem là một cuộc đổi đời chưa từng có trong suốt mấy ngàn năm lịch sử.

 

 

Tư sản bị trấn lột, tất cả dân chúng Miền Nam bị buộc phải đổi tiền mới, mọi người chỉ cầm về 200 đồng, số tiền còn lại bị chánh quyền mới vơ vét sạch.

 

 

 

Quân nhân, công chức, trí thức bị tập trung đày tới nhũng trại tập trung, lao động khổ sai, phải canh tác lương thực nuôi tự nuôi sống mình và cung phụng cho bọn cai ngục độc ác.

 

 

Tổng số người bị giam cầm lên tới vài trăm ngàn người, bị nhốt trong hàng ngàn trại tù khắp hai miền Nam-Bắc Việt Nam. Có người bị ngồi tù hơn 20 năm, hàng chục ngàn người chết vì đói, rét, đau bệnh, làm việc nặng nhọc, kiệt sức bị đối xử và sinh sống như súc vật.

Vợ con những tù nhân này bị xua đuổi khỏi thành phố, chuyển về nông thôn, gọi là “Vùng Kinh Tế Mới” sự thật là phải cày ruộng, chăn nuôi, lao động tay chân với cuốc xẻng, dụng cụ thô sơ, một hình thức trả thù thâm độc, bần cùng hoá gia đình các viên chức từng phục vụ chế độ cộng hoà.

 

 

 

 

Trong lịch sử Việt Nam, từ nhiều ngàn năm qua, từng bị Tàu đô hộ, rồi Pháp xâm chiếm, rồi chiến tranh quốc cộng, không một ai muốn bỏ xứ ra đi. Sau khi cộng sản chiếm đoạt và cai trị bằng sắt máu thì hàng hàng lớp lớp người từ thành thị đến nông thôn, miền núi đều muốn tìm cách vượt thoát chế độ hà khắc, độc tài, bóp nghẹt mọi quyền sống của con người, xoá bỏ tôn giáo, cấm đoán tự do ngôn luận.

Hàng triệu người đã vượt biển, băng rừng, tìm tự do, hàng trăm ngàn người đã chết chìm ngoài đại dương hay bỏ xác trong chốn rừng núi.

 

Ngày nay đất nước Việt Nam của chúng tôi đứng vào nhũng nước tham nhũng nhất thế giới, bị xếp hạng gần chót trong những nước bóp nghẹt tự do báo chí và bị đề nghị đưa trở lại danh sách CPC, là danh sách các quốc gia không có tự do tôn giáo.

 

GDP của người dân Việt trung bình là  2100 đô la một năm.

Tin tức đáng chú ý hiện nay là nạn cá chết hàng loạt, hàng trăm tấn mỗi ngày trên duyên hải kéo dài trên 200 miles, khiến hàng triệu nguời dân có nguy cơ bị đói.

Xin cám ơn Ban Tổ Chức cho tôi cơ hội để nói lên sự thật về cộng sản và cám ơn quý vị đã lắng nghe.      

 

Crimes against humanity by the Communists

 

Ladies and Gentlemen,

First, I would like to remind you that we have a Victims of Communism Memorial right here in Washington, D.C., within view of the U.S. Capitol. The memorial was dedicated by President George W Bush on June 12, 2007. It is dedicated to more than one hundred million victims of communism. This figure is four times the number of victims killed by the Nazis in World War 2.

 

Victims of Communism include those who were killed, starved, massacred in Russia, Ukraine, China, Cambodia, East Germany, Poland, Ethiopia, and in the Vietnam war. They could be Vietnamese or Cubans who drowned in the ocean while on the way to seek freedom.

Currently, four communist countries remain around the world: Cuba, China, Vietnam and North Korea.

To learn more about the monstrous crimes of communism, I invite you to read “The Black Book of Communism (Crimes, Terrors, Repression)” by Stephane Courtois, in which you can find thousands upon thousands acts of terrorism, repression and killings. Millions of copies of this book were sold in a short period of time.

Let me go back to the case of Vietnam.

South Vietnam was annexed, not by the people’s uprising but by Communist tanks and guns on April 30, 1975. That date is considered to be an unprecedented life changing event throughout Vietnam’s four thousand year history.

Only days after the occupation, the middle class families in South Vietnam were devastated, they were forced to surrender all their cash to the new government. Each family received back 200 Vietnam dong, the new type of currency; the rest were confiscated by the new government.

South Vietnamese who served in the military or were civil servants or intellectuals were deported to various concentration camps to perform hard labor tasks, to produce their own food under the supervision of cruel communist guards.

Hundreds of thousands of people were detained in thousands of these so called “re-education camps” set up across the country. Many of them were locked up for more than 20 years, tens of thousands of them died of hunger, cold, illness, and exhaustion from hard labor, as they lived and were treated like animals.

Their wives and children were evicted out of their homes in cities, they had to go to remote areas called “The New Economic Zones,” where they had to build their own houses and produce their own food from scratch, using basic tools like shovels, hoes, hammers and so on. The truth is the Communist victors just wanted to retaliate and impoverish families of those who had served the former regime.

Throughout four thousand years of history, the Vietnamese were invaded many times by the Chinese and colonized by the French, no one ever had the idea to leave the country. And yet, when the war ended in 1975 with the victory of the North, millions of people desperately tried to look for ways to escape the new repressive regime, with its dictatorship and oppression.

41 years have passed, but currently, basic human rights are still being violated, there are no basic freedoms at all. Hundreds of thousands of people have lost their lives in search of freedom.

Vietnam today is one of the most corrupt countries in the world, it is among the ten top countries that stifle freedom of the press, and some U.S. Congressmen have suggested putting Vietnam back on the list of Countries of Particular Concern, or CPC, because of lack of religious freedom.

The Vietnamese people’s per capita income now is about 2,100 U.S. dollars a year. Currently, there is an environmental disaster with thousands of tons of dead fish along the country’s 200 miles of coastal areas, which put millions of people at risk of hunger.

I would like to thank the Colonial Republican Women’s Club for giving me the opportunity to tell the truth about communism and thank all of you for listening.

Đào Hiếu Thảo

April 25, 2020