Chả Cá Thăng Long – VBHNVDBHK

Tôi thấy cô em đúng Bắc kỳ

Chả cá … cô làm … chẳng khác chi

Đặc sản ở nơi miền Lã Vọng

Thìa là … hành lá … nghệ thơm gì

 

Nước chấm thêm vào chút kiệu chua

Biết ý nên pha đủ mặn vừa

Nghi ngút bún mềm bên cá nạc

Đậm đà ngon miệng … rượu vào … mơ

 

Mơ thấy trở về đất Bắc xưa

Hoàn Kiếm hồ xanh … một cột chùa

Ngàn năm Hà Nội giờ khoe sắc

Tân tiến nhưng còn những nét thơ

 

Tôi đã rời xa đất Hà Thành

Khi mới được tròn mấy tuổi xanh

Nhưng thấy sao hồn nhiều lưu luyến

Phố gấm  Hồ Tây… thật trữ tình

 

NVDL

August 2, 2019