Cảm ơn em – VBHNVDBHK

Xin cảm ơn em đến với đời
Đông về em sưởi với làn hơi
Thu sang nhìn lá, buồn rơi rụng
Ánh mắt duyên cười – tôi tươi vui
Hạ nóng … em gần – nghe mát da
Mơn trớn lên đôi má mịn mà
Xuân sang tươi mát – trời hạnh phúc
Xin cảm ơn đời … em đến tôi
Em đến cùng tôi với dịu hiền
Nụ cười tươi nở thật hồn nhiên
Nhìn em tôi nghĩ tiên giáng thế
Bên em quên hẳn hết muộn phiền
Bằng những dịu dàng … đến với tôi
Cho tôi hiểu trọn nghĩa yêu đời
Cảm ơn Thượng -Dế ban em đến
Nguyện lòng yêu mãi … chẳng giờ nguôi

Em đã bay về thăm cố hương

Đêm đêm khắc khoải ở trên giường

Trăn trở nghe lòng sao trống vắng

Ta thiếu men tình, ta vấn vương

Trang trải nỗi lòng ắp nhớ mong

Ta nhớ đôi môi chút chút hồng

Nhớ những mặn nồng trao đổi lúc

Nhưng giả anh hùng – không, nhớ,  không


NVDL

August 2, 2019