Bức Tranh Sông Núi- Thơ Vũ Hối

Bức Tranh Sông Núi

 

 Núi sông còn mãi bên nhau.

Phải chăng núi thích lao xao vỗ về

Hay là sông muốn núi kề

Để cho sông khỏi bốn bề quạnh hiu!

Hay là sông ngại nắng chiều

Núi cao che bớt ít nhiều xông xao

Núi non quê mẹ lao đao

Âm thầm sông rửa niềm đau quê mình

Ai hay sông núi hữu tình

Còn sông, còn núi, còn mình bên nhau

Sông dài, trời rộng núi cao

Trăng khuya vời vợi dạt dào tình quê

Buồm xa thấp thoáng đi về

Vi vu gió núi nặng thề nghĩa sông!

 Điệp trùng sông núi mênh mông

 Nắng mưa nghiệt ngã, nữa vòng bể dâu

 Trăng khuya nhớ bóng bạc đầu

Thương sông núi đứng dãi dầu từng đêm

Thông reo như tiếng Mẹ hiền

Lời ru vọng cả hồn thiêng núi rừng

Vũ Hối

July 21, 2020