Vọng Xuân Cố Hương – Thi Sĩ Dương Việt-Chỉnh

VONGXUANCOHUONG.jpg

Trời cao chim én liệng
Mái lá nắng chiều xiên
Làn gió xuân đưa nhẹ
Hoa mai đào ngả nghiêng
Thương quê nhà thắm thiết
Nhớ cố quốc triền miên
Phút chốc mười hai tháng
Vòng xoay đời bách niên

Dương Việt-Chỉnh Xuân 2023

Posted By Em Bien Hoa (B-Lien)

January 25, 2023