Nhặt Nắng Xuân – Thơ: Cao Mỵ Nhân – Sáng tác: Nhạc: Thái Phạm – Ca Sĩ: Thanh Hoài

Nhạc Xuân, điệu Tango hay qúa.  Lời thơ và tiếng hát rất mượt mà

 

Posted By Em Bien Hoa (B-Lien)

January 25, 2023