Tản mạn về mùa xuân 2022 của Văn Thi Họa sĩ LÊ TUẤN.

Bài viết này đã được đăng trong Đặc San Mùa Xuân năm 2022 do Văn Thơ Lạc Việt thực hiện. Tôi xin gửi đến ban điều hành VBHNMDHK để góp vui cho những ngày xuân năm Nhâm Dần 2022.    Chúc vui và bình an.

Lê Tuấn

 

Xin bấm vào đây để coi Đặc San Mùa Xuân năm 2022

 

Last updated on Jan 28, 2022 by BL (em Bien Hoa)
January 27, 2022