Thơ Đón Giao Thừa và Đầu Năm của Văn Thi Sĩ Phương Thuý

Xin mời quí vị chia sẻ niềm đau, nỗi nhớ quê hương của PHƯƠNG THÚY khi đón giao thừa và Tết trên đất khách.
Thân mến – Hồng Thủ


Last updated on Jan 21, 2022 by BL (em Bien Hoa)

January 21, 2022