60 tấm ảnh màu đẹp nhất của đường phố Saigon thập niên 1960-1970

Văn Hữu phó chủ tịch DIỆM NGUYỄN có nhã ý gửi cho chúng ta những hình ảnh đẹp nhất của SAIGON thân yêu trước năm 1975. Xin thân ái chuyển để quí vị giữ làm KỶ NIỆM.
Thân mến – Hồng Thủy

https://freedom-vaca.org/2022/01/17/60-tam-anh-mau-dep-nhat-cua-duon-g-pho-saigon-thap-nien-1960-1970/.

(Sưu tầm: nhacxua.vn biên soạn, Nguồn ảnh: manhhai’s flickr)


Sent from Regina’s iPad

January 20, 2022