Thơ Giáo Đường của VTS Kim Oanh và Giáo đường nghiêng bóng của nhiếp ảnh gia PAULLE MINH

Xin giới thiệu những vần thơ thật hay của Văn Thi Sĩ LÊ THỊ KIM OANH cảm tác bức ảnh Giáo đường nghiêng bóng của nhiếp ảnh gia PAULLE MINH
Thân mến – Hồng Thủy

gioaduongnghiengbong.jpg

Vàng rơi nghiêng bóng Giáo đường
Quỳ bên Thánh Giá khói hương nhạt chiều
Nguyện cầu với trọn tin yêu
Dủ lòng thương xót Chúa khêu ánh hồng
Vượt qua mấy chặng sầu đông
Tình Ngài che chở ấm vòng tay nâng!

Kim Oanh
Ảnh của Nhiếp Ảnh Gia Paulle Minh

Sent from Regina’s iPad

December 21, 2021